Vin Vinci – Nie zależy

Vin Vinci Nie zależy

Vin Vinci – Nie zależy Lyrics

Artist: Vin Vinci
Song: Nie zależy

1
Nie zależy mi
Bym lubiany był wśród was
A kto jakim jest człowiekiem

To zweryfikował czas
Skoro stawiam na lans, to masz ładnie pod kopułą
Jeszcze nie zrobiłem prawka, to nie pochwale się furą
Nie mam kolekcji zegarków, złota na palcach karku

I nie dostałem pliku pieniędzy od startu
Niedawno bankrut, ale nie ma co się żalić
Kminie by opłacić kwadrat, mieć co zjeść i zapalić
W dupie zostali

Ci co chcieli mnie oszukać
Bo już o żadnej porze
Nie mogą do drzwi zapukać
Idź się naf#kać

I wypierdol kielon za mnie
Odkąd nie lecę łukiem
Dalej potrafi być fajnie
Nie zależy mi

Na tych, którzy leżą mi coś
Poza wdzięcznością, a rozpłynęli się w nicość
Pazerni widzą
Tylko dla siebie profit, I nieważne czy to willa z basenem

Czy szare bloki
Ref
Chcesz to bierz, przejdź się w moich butach
Zaraz oddzwonisz, że ta droga się nie uda

Jak to jest?
Wybiłeś się w rapie, a dalej kombinujesz, tego to kurwa nie łapie
Zysku chęć
Większa jest wokół mnie

Wolę z przekazem lecieć
Na pełnej kurwie
Nagrywam o tym
Co na serduchu leży

Nieważne czy w to wierzysz, bo szczerze mi nie zależy
2
Witaj na wojnie
Gdzie każdy patrzy na ręce

Mało szczerych intencji, tylko chcą zarobić więcej
A dobre serce
Małą rolę tu odgrywa
Wypierdalaj znieczulicą, czy przeżyjesz?

Mi to ryba, bywa
Vivat, vivat, Viva la Vandal
Będzie słychać na koncertach
A ból dupy to już standard

Bo jak tu zrobisz
Coś więcej niż nic to
Dajesz powody
Żeby szpile w plecy wbić

O C’est la vie, la familia, compadre Zdobędziemy szczyty
Zawistni zostaną na dnie
Ziomeczku z fartem, niech Ci nie zależy
Na tym co klepie po plecach

A za nic w Ciebie nie wierzył
Szczerze to nie wiem
O chuj w tym wszystkim chodzi
Chcą bym miał poczucie winy, bo w życiu mi coś wychodzi

Nie umiesz się z tym pogodzić
Nie czujesz mojego rapu
Wypisałem Ci receptę, po odsłuchu wyskocz z dachu
Chcesz to bierz, przejdź się w moich butach

Zaraz oddzwonisz, że ta droga się nie uda
Jak to jest?
Wybiłeś się w rapie
A dalej kombinujesz, tego to kurwa nie łapie

Zysku chęć
Większa jest wokół mnie
Wolę z przekazem lecieć
Na pełnej kurwie

Nagrywam o tym
Co na serduchu leży
Nieważne czy w to wierzysz
Bo szczerze mi nie zależy

Tutaj gdzie żyjemy
Kłują w uszy śpiewane refreny
A jak masz barwę głosu
Podobną do znanych osób

To kserujesz ich
Nie czujesz tego
Tylko to kopiujesz
Czego nie rozumiesz

Mi to koło chuja lata
Bo szlifuję te wiersze po dzisiaj od małolata
I żaden MC
Nie będzie czuł się lepszy

Tak samo nie czuje ja się
Kiedy zwiększa mi się zasięg
Pokaże, że da się
Nie obojętne mi losy

Wolę szacunek u swoich
Szczery przekaz będę głosić
Pionki wtykają nosy
Chcą wywęszyć aferę

Przyłóż ucho: wypierdalaj
I bądź pewny, że to szczere
Rzucam te wersy w teren
Niczym najlepszy temat

Nic dziwnego, że mojego
Obok twojego już nie ma
Nie opuszcza mnie wena
I nie opuści przenigdy

Póki żyję i oddycham
Prawdziwy nie prymitywny
Chcesz to bierz
Przejdź się w moich butach

Zaraz oddzwonisz
Że ta droga się nie uda
Jak to jest?
Wybiłeś się w rapie

A dalej kombinujesz
Tego to kurwa nie łapie
Zysku chęć
Większa jest wokół mnie

Wolę z przekazem lecieć
Na pełnej kurwie
Nagrywam o tym
Co na serduchu leży

Nieważne czy w to wierzysz
Bo szczerze mi nie zależy
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

Nie zależy Lyrics – English Translation

1
I do not care
I would like to be among you
And who is a man

It verified time
Since I focus on lans, you have nice under the dome
I haven’t made the right yet, it’s not a forage
I don’t have a collection of watches, gold on my neck

And I didn’t get a money file from the start
Recently bankrupt, but there is nothing to complain about
Cumin to pay for a square, have something to eat and light
They stayed in the #ss

Those who wanted to cheat me
Because at no time
They can’t knock on the door
Go stick

And f#cking a trowel for me
Since I’m not going a bow
It can still be fun
I do not care

For those who are lying to me
Except gratitude, and they melted into nothingness
The greedy see
Only for yourself profit, and no matter if it’s a swimming pool villa

Or gray blocks
Ref
You want to take it, go in my shoes
You will call you soon that this road will fail

How is it?
You stood out in rap, and then you are up to it, this f#ck does not catch
Profit willingness
It is bigger around me

I prefer to fly
At full whip
I am recording about it
What’s on the heart

It doesn’t matter if you believe it, because I don’t honestly care
2
Welcome to the war
Where everyone looks at their hands

Few honest intentions, they just want to earn more
And a good heart
It plays a small role here
Accelerate with anesthesia, will you survive?

It is a fish, it happens
Vivat, vivat, viva la vandal
Will hear at concerts
And the pain of the #ss is already a standard

Because how will you do here
Something more than nothing
You give reasons
To stick the pins in the back

About C’est La Vie, La Familia, Compadre we will reach the top
Saws will stay at the bottom
Ziomczku with Fart, don’t care
On what he sticks on the back

And he didn’t believe in you for anything
Honestly I do not know
I am thinking about it all
They want me to feel guilty because something is coming out in my life

You can’t accept it
You don’t feel my rap
I wrote you a prescription, jump out of the roof after listening
You want to take it, go in my shoes

You will call you soon that this road will fail
How is it?
You stood out in the rap
And you still think, this f#ck does not catch

Profit willingness
It is bigger around me
I prefer to fly
At full whip

I am recording about it
What’s on the heart
It doesn’t matter if you believe it
Because I honestly don’t care

Here where we live
Sung chorins sting in the ears
And if you have the color of the voice
Similar to famous people

You photocopy them
You don’t feel it
You just copy it
What do you not understand

It is a dick for me
Because I polish these poems to this day from the minor
And no MC
He will not feel better

I don’t feel the same
When my range increases
I will show that it is possible
I don’t care

I prefer respect for my own
I will preach honest message
Pawns stick noses
They want to sniff the scandal

Put the ear: f#ck out
And be sure it’s honest
I throw these verses into the field
Like the best topic

No wonder mine
Next to yours
I am not left by the vein
And he will not leave more

While I live and breathe
Real not primitive
You want to take it
Get in my shoes

You will call back soon
That this path will fail
How is it?
You stood out in the rap

And then you are up to
This is what the f#ck does not catch
Profit willingness
It is bigger around me

I prefer to fly
At full whip
I am recording about it
What’s on the heart

It doesn’t matter if you believe it
Because I honestly don’t care
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

Vin Vinci Lyrics – Nie zależy

Please support our site by sharing it.
And please follow our site to get the latest lyrics for all your favourite songs.

Please support the artist and us by purchasing your favourite music thru our Amazon Music and Apple Music links 🙂

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

Release Year: 2022