Profeat – Whateva

Profeat Whateva

Profeat – Whateva Lyrics

Artist: Profeat
Song: Whateva

Suko tańczą cokolwiek
Demony tańczą na mojej głowie
Wiele się nie dowiesz o mojej osobie
Ale przestań tyle pierdolić o sobie

Nie szukam problemów jak doorman
Cziluję w podziemiu na bombie
Rozjebany tak jak Wrocław po wojnie
Siedzę na sofie i szlifuję formę

Fakty nie zawsze są słodkie
Wyciskam na wersy limonkę
Moje fanki to zawsze są mokre
Twoje blunty nie zawsze są mocne

Poranki bywają owocne
Kiedy ty śpisz ja rozkminiam opcje
Przekazy zmieniają odbiorcę
Jaram takie ilości, że chyba zmienię się w Yodę

Co chcesz mnie pierdoli, ważne co chcę
Sukcesywnie zmierzam do celu, wielu z nich czeka aż się potknę
Dobrze, niech się przyglądają, może ktoś cyknie fotkę
Jestem na takim haju w ogóle nie wyobrażając sobie co jeszcze kurwa mogę

Okej, ruro wiem co robię
Reżyser tego burdelu to chory człowiek
Który pewnie zgarnął niejedną nagrodę
No pain, no fame, no gain, no name

Pierdole i pale se doje, nie lubię oglądać problemów na co dzień
Upadłe anioły z kołdry wyrywają pióra
Kurwa nie śpię tam gdzie one, przez nie ciągle swędzi skóra
A opium na stole wzywa umarłych na szczura

Żyłem jakby myśli brudziła ciągle cenzura
Sztuk palę dziesiątki, przez co ciągle żyję w chmurach
Demony mi robią striptease na tych pierdolonych tubach
Chcę tak poczuć znów ich skórę ale nie stać mnie na więcej

Ciągle muszę robić to, czego tak bardzo nie chcę
Palę to bez przerwy, ale nie śpię
Trzy pająki mnie zjadają we śnie
Czuję znów obecność moje serce

Łudzę się, że to mi daje szczęście
Miałem być ze sobą szczery, więc się staram częściej
U mnie w domu szkło tak wstydzi się codziennie
Palę to tak starannie, że nie trzęsą mi się ręce

Pojawiam się jak wrzód, płaczesz bo ci infekuję serce
To tylko był początek, nie kończy się na obłędzie
All the animals come out at night – wh#res, skunk p#ssies, buggers, queens, fairies, dopers, junkies, sick, venal. Someday a real rain will come and wash all this scum off the streets
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

Whateva Lyrics – English Translation

b#tch dancing anything
Demons dance on my head
You won’t know much about my person
But stop f#cking so much about yourself

I am not looking for problems like doorman
I am in the underground to the bomb
f#cked up like Wrocław after the war
I sit on the sofa and polish the form

The facts are not always sweet
I squeeze the lime verses
My fans are always wet
Your blunts are not always strong

The mornings can be fruitful
When you sleep, I am out of options
The messages change the recipient
I am so quantities that I will probably change into yoda

What do you want me, important what I want
I am successively going to the goal, many of them are waiting for me to stumble
Okay, let them look, maybe someone cycles a photo
I am on such a haj at all, not imagining what else I can

Okay, I know what I’m doing
The director of this brothel is a sick man
Who probably won many prizes
No Pain, No Fame, No Gain, No Name

f#cking and Pale se do, I don’t like to watch problems every day
Fallen angels from the quilts tear the feathers
I don’t sleep where they are, the skin is still itchy
And the opium on the table calls the dead to a rat

I lived as if thoughts were still dirtying censorship
I smoke dozens, which makes me still live in the clouds
Demons make a striptease on these f#cking tubes
I want to feel their skin like that, but I can’t afford more

I still have to do what I don’t want so much
I smoke it all the time, but I don’t sleep
Three spiders eat me in a dream
I feel my heart again

I am deluding myself that it gives me happiness
I was supposed to be honest with myself, so I try more often
At my home, the glass is so ashamed of every day
I smoke so carefully that my hands are not shaking

I appear like an ulcer, you cry because I am infected my heart
It was only the beginning, it does not end with insanity
All the animals come out at Night – wh#res, Skunk p#ssies, Buggers, Queens, Fairies, Dopers, Junkies, Sick, Venal. Someday a Real Rain Will Come and Wash All This Scum Off The Streets
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

Profeat Lyrics – Whateva

Please support our site by sharing it.
And please follow our site to get the latest lyrics for all your favourite songs.

Please support the artist and us by purchasing your favourite music thru our Amazon Music and Apple Music links 🙂

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

Release Year: 2006