Otto Junior – Ung og Pissed

Otto Junior Ung og Pissed

Otto Junior – Ung og Pissed Lyrics

Artist: Otto Junior
Song: Ung og Pissed

Aha…
Aha…
Otto jr…
Wow!

Jeg er rastløs, men hva faen skal jeg gjøre
Fåkke drekke, fåkke feste, fåkke pule, fåkke kjøre
Har prøvd å gå på kamp men det var ingen som fortalte
At man ikke kunne ha med verken gunner eller balltre

Alle barn skal ha en rett til å gå på en skole
Men hva skjedde med retten, til å handle på polet
Dеt er en mennеskerett for meg å kunne ta meg en fest
Alt jeg ber om er pils, men jeg får bare kjeft

Flere voksne sier til meg “du må gå til psykolog”
Men jeg går jo til den beste, nemlig Snoop Doggy Dawg
Jeg spurte Snoop, hvem han ville ligget med av disse
Han svarte begge to fo’shis’a’meg’nisse

Jeg var en rundbrenner før, men alt ble forandra
Den dagen jeg fikk nærkontakt med Lene Alexandra
Men hun nekta meg å gjøre henne til min b****
Så nå er jeg bare ung og pissed

Ung og pissed
Otto Jr. er ung og pissed
Otto Jr. er ung og pissed
Otto Jr. er ung, ung, ung og pissed

Erik og Kriss er en jævla vits
De er værre enn melodi grand prix for kids
Som har barnemesterskap i å drite seg ut på scena
Jeg spyr hver gang jeg hører “Oro Jeaska Beana”

Drittfilm for barn, si meg hva er poenget
Olsenbanden Jr. f*** meg hardt og lenge
Helmax Egon, å jeg har en plan
Jeg har en plan, gi dere bank så fort som fa’n

Jeg ser en rikmannsbil
Det ekke sånn det skal værra
Da går jeg rolig bort og blir bedre kjent med kjerra
Jeg hater topp, jeg hater Donald Duck

Jeg vil ha blader med damer som suger kukk
Også horer blir forbudt fra 2009
Da er jeg i puberteten
Det har ingenting å si

Jeg hater alt av politikk
Jeg blir heller anarkist
Jeg er Otto Jr, og jeg er ung og pissed
Ung og pissed

Otto Jr er ung og pissed
Otto Jr er ung og pissed
Otto Jr er ung, ung, ung og pissed
Jeg er respektløs, men jeg krever respekt, det er mitt motto ( Otto Jr )

Jeg syns du gjør det bra, du gjør ikke skam på navnet Otto ( Otto )
Hold kjeft din jævla olding, neida bare kødda ( Otto Jr )
Å bli hetsa og fornærma har aldri noen dødd av ( Begge )
Kan du lære meg noe mer ditt f***ings imbisil ( Otto Jr )

Bli litt grovere i kjeften det er alt som skal til ( Otto )
Jeg er Otto, snart er jeg pensjonist ( Otto )
Jeg er Otto Jr, og jeg er ung og pissed
Ung og pissed

Otto Jr er ung og pissed
Otto Jr er ung og pissed
Otto Jr er ung, ung, ung og pissed
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

Ung og Pissed Lyrics – English Translation

To have…
To have…
Otto jr …
Wow!

I am restless but what the f#ck should i do
Get the drag, get attachment, get a pool, drive
Have tried to go to battle but no one told
That one could not bring neither gunner nor bat

All children should have a right to attend a school
But what happened to the court, to act on the pole
That is a men’s right for me to be able to take me a party
All I ask for is pils but I just get shut up

More adults say to me “you have to go to psychologist”
But I go to the best, namely Snoop Doggy Dawg
I asked Snoop, who he would lie with by these
He answered both fo’his’a’meg’nisse

I was a round burner before but everything was changed
The day I got close contact with Lene Alexandra
But she refused me to make her my b ****
So now I’m just young and pissed

Young and pissed
Otto Jr. are young and pissed
Otto Jr. are young and pissed
Otto Jr. are young, young, young and pissed

Erik and Kriss are a damn joke
They are worse than Melodi Grand Prix for Kids
Who have children’s championships in the f#cking out on stage
I spew every time I hear “Oro Jeaska Beana”

Crap movie for kids, tell me what’s the point
Olsenbanden Jr. f *** me hard and long
Helmax Egon, that I have a plan
I have a plan, give you a bank as fast as FA’N

I see a rich man’s car
It is like it should be worse
Then I walk away and get better acquainted with the cart
I hate top i hate donald duck

I want leaves with ladies sucking the c#ck
Also wh#res are banned from 2009
Then I am at puberty
It does not matter

I hate all of politics
I rather become anarchist
I’m Otto Jr and I’m young and pissed
Young and pissed

Otto jr is young and pissed
Otto jr is young and pissed
Otto jr is young, young, young and pissed
I’m disrespectful but I demand respect, it’s my motto (Otto jr)

I think you are doing well, you don’t shame the name Otto (Otto)
Shut up your f#cking olding, neida just the meat (Otto jr)
To be hatred and offender has never died of (both)
Can you teach me something more your f *** ing’s imbisil (Otto jr)

Get a little coarser in the jaw that’s all it takes (otto)
I’m Otto, soon I am a pensioner (Otto)
I’m Otto Jr and I’m young and pissed
Young and pissed

Otto jr is young and pissed
Otto jr is young and pissed
Otto jr is young, young, young and pissed
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

Otto Junior Lyrics – Ung og Pissed

Please support our site by sharing it.
And please follow our site to get the latest lyrics for all your favourite songs.

Please support the artist and us by purchasing your favourite music thru our Amazon Music and Apple Music links 🙂

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

Release Year: 2020