Louis – Schoolverlaters

Louis Schoolverlaters

Louis – Schoolverlaters Lyrics

Artist: Louis
Song: Schoolverlaters

Prrrrr
9/11 (9/11)
Yeah
9/11 (yeah, money en power)

Money en power
Ketchup
Ben nie alleen met inbrekers
Chosselaars en schoolverlaters (skuu, skuu)

Ben nie alleen met inbrekers (yeah, yeah)
Chosselaars en schoolverlaters (schoolverlaters, schoolverlaters)
Ben nie alleen met inbrekers
Chosselaars en schoolverlaters (schoolvеrlaters, schoolverlaters)

Bеn nie alleen met inbrekers (skuu, skuu)
Chosselaars en schoolverlaters (yeah, 9/11)
f#ck m’n oude leraar Duits ik haat die guy nog steeds (f#ck hem)
Een dag wordt ik rijk en gooi ik stapels in z’n face

f#ck m’n oude lerares Frans ik haat die b#tch nog steeds
Een dag geef ik haar een middelvinger uit een dikke Range
Ga niet voor je knielen, ik ken biggie mannen
En verloren zielen, en geboren dealers

Die een missie plannen, je van kogels scheemen
Je verdwenen wierie die is morgen pier
Er is al een clannie voor drie duizend grannie
We hebben er vier dus al driekwart is weg

In de thalys met de rest van je wier
Breng dat ding naar Baljeet en verkoop ik de rest
Soms is het droogte dan krijg ik die haze in het oosten
Goedkoper toch hou ik het west

Veel van die gozers kan ik niet geloven
Geloof me geloof je hem wordt je geflashed
M’n strijder die belt maar die klant die is ver beter zorg dat je hebt
M’n broertje die zegt weleens mama die is zo bezorgd dat je trapt

Maar mama ik heb geen diploma’s misschien ben ik morgen wel dead
En tot die tijd wordt er gechosseld totdat je geen zorgen meer hebt
Maar mama ik heb geen diploma’s misschien ben ik morgen wel dead
En tot die tijd wordt er gechosseld totdat je geen zorgen meer hebt (Ketchup)

Ben nie alleen met inbrekers
Chosselaars en schoolverlaters (skuu, skuu)
Ben nie alleen met inbrekers (yeah, yeah)
Chosselaars en schoolverlaters (schoolverlaters, schoolverlaters)

Ben nie alleen met inbrekers
Chosselaars en schoolverlaters (schoolverlaters, schoolverlaters)
Ben nie alleen met inbrekers (skuu, skuu)
Chosselaars en schoolverlaters

Op iets doms met een paar piraten
Ik ken de code dus ik kan niet praten
Ik ben aan de beurt net kandidaten
Kom in je huis en ontvoer je vader

Hoef niet te vragen wij zijn de daders
Schiet op een hater als hij mij benadert
Nu iedereen wil weten wat wij doen
Ben ik bang dat de meesten ons na gaan doen

9/11 dat is tot de dood
187 dat is de postcode
Ik ben op zoek naar m’n enconnect
Met de hele liters in de uitverkoop

Stunt op jou maak je vriendje boos
Daarna wordt je waarschijnlijk doorgestoot
Ja erg gevaarlijk dat is mijn groep
Dus pas op met wat jij doet

Ben een m#th*rf#ck*r en een alles pakker
Want je echte vader praat alleen maar poep
Heel m’n wijk jonge schoolverlaters
f#ck een wijf die een G niet waard is

Veel domina maar je kent de status
Nak een n#gg# met rare wapens
Geen politiek we willen omzet maken
Brakka’s en oevoes zijn onze taken

Doe je druk in de wijk wordt je toegetakeld
Elke buurt kent een paar verraders
Jullie kraken samen maar ze praten later
9/11 tot ik moeder aarde

En ben nie alleen met inbrekers
Chosselaars en schoolverlaters (skuu, skuu)
Ben nie alleen met inbrekers (yeah, yeah)
Chosselaars en schoolverlaters (schoolverlaters, schoolverlaters)

Ben nie alleen met inbrekers (skrrt)
Chosselaars en schoolverlaters (sk, sk, schoolverlaters, schoolverlaters)
Ben nie alleen met inbrekers (skuu, skuu)
Chosselaars en schoolverlaters

Ben een schoolverlater
Ben een schoolverlater
Rennen als een motherf#cking atleet
Kom ik op de streets wil je motherf#cking commentators

Spaar voor een motherf#cking Bentley
Al m’n cocaïne wordt genomen met een inhalator
Ben onderweg naar een klant die
Mula B wil checken om een motherf#cking key te halen

Moet niet komen kletsen maar een keytje halen
Al m’n school verlaten om een kop te maken
Ben een eindje verder, ben een eindje verder
Heb geen leraar nodig, ik heb een entourage

Ben op die streets met al die work
Ik heb zoveel werk, mannen lopen stage
Beweeg zo snel je herkent me later
Opsporing verzocht als de mooiste dader

Hopen cash, stack ongematigd
Draai zoveel ik kan een rondje maken
Probeer niet te neuken maar een ton te maken
Ben een chanterpanter en een hosselaar

Dus ik neuk je moeder en ik verkoop je vader
Plug is een Anti, hoef niet veel te praten
Breng die key, hij zegt 〈.?.〉
Hebben green, we verkopen salade

Mr. Bean net die Lady Gaga
Ben nie alleen met inbrekers
Chosselaars en schoolverlaters (skuu, skuu)
Ben nie alleen met inbrekers (yeah, yeah)

Chosselaars en schoolverlaters (schoolverlaters, schoolverlaters)
Ben nie alleen met inbrekers
Chosselaars en schoolverlaters (schoolverlaters, schoolverlaters)
Ben nie alleen met inbrekers (skuu, skuu)

Chosselaars en schoolverlaters
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

Schoolverlaters Lyrics – English Translation

Prrrrr
9/11 (9/11)
Yeah
9/11 (Yeah, Money and Power)

Money and Power
Ketchup
I am not alone with burglars
Chosselaars and school leavers (SKUU, SKUU)

I am not alone with burglars (yeah, yeah)
Chosselaars and school leavers (school leavers, school leavers)
I am not alone with burglars
Chosselaars and school leavers (Schoolvеrlaters, school leavers)

Bеn nie alone with burglars (skuu, skuu)
Chosselaars and school leavers (Yeah, 9/11)
f#ck my old German teacher I hate that guy still (f#ck him)
A day I get rich and I throw piles in his face

f#ck my old teacher French I still hate that b#tch
A day I give her a middle finger from a thick range
Don’t go for kneeling, I know biggie men
And lost souls, and born dealers

Who plan a mission, you from bullets
You disappeared Wierie that is tomorrow pier
There is already a clannie for three thousand grannie
We already have four so three -quarters are gone

In the Thalys with the rest of your whom
Take that thing to Baljeet and I sell the rest
Sometimes it is drought then I get that haze in the east
Cheaper, I keep the west

I can’t believe many of those guys
Believe me you believe Him you are being flashed
My warrior who calls but that customer who is far better to make you have
My brother who sometimes says mommy who is so worried that you kick

But mama I don’t have any diplomas maybe I’ll be dead tomorrow
And until then there will be chussors until you have no worries anymore
But mama I don’t have any diplomas maybe I’ll be dead tomorrow
And until that time there is chussors until you no longer have any worries (ketchup)

I am not alone with burglars
Chosselaars and school leavers (SKUU, SKUU)
I am not alone with burglars (yeah, yeah)
Chosselaars and school leavers (school leavers, school leavers)

I am not alone with burglars
Chosselaars and school leavers (school leavers, school leavers)
I am not alone with burglars (skuu, skuu)
Chosselaars and school leavers

On something stupid with a few pirates
I know the code so I can’t talk
It’s my turn just candidates
Come in your house and kidnap your father

Don’t have to ask we are the perpetrators
Shoots a hater when he approaches me
Now that everyone wants to know what we do
I am afraid that most of us will imitate us

9/11 That is until death
187 That is the postcode
I am looking for my Enconnect
With the entire liters on sale

Stunt on you make your boyfriend angry
After that you will probably be blamed
Yes very dangerous that is my group
So beware of what you do

Am a m#th*rf#ck*r and an all -paker
Because your real father only talks sh#t
All my neighborhood young school leavers
f#ck a woman who is not worth a g

A lot of Domina but you know the status
Nak a n#gg# with weird weapons
No political we want to make sales
Brakkkas and Oevoes are our duties

You put pressure in the neighborhood you will be hit
Every neighborhood has a few traitors
You crack together but they talk later
9/11 Until I Mother Earth

And I am not alone with burglars
Chosselaars and school leavers (SKUU, SKUU)
I am not alone with burglars (yeah, yeah)
Chosselaars and school leavers (school leavers, school leavers)

I am not alone with burglars (Skrrt)
Chosselaars and school leavers (SK, SK, school leavers, school leavers)
I am not alone with burglars (skuu, skuu)
Chosselaars and school leavers

Am a school leaver
Am a school leaver
Run like a Motherf#cking athlete
I come to the streets you want motherf#cking commentators

Save for a Motherf#cking Bentley
All my cocaine is taken with an inhaler
Am on the way to a customer who
Mula B wants to check to get a motherf#cking key

Should not come to chat but get a key
Already left my school to make a head
I am a little further, I am a little further
Don’t need a teacher, I have an entourage

Am on that streets with all that work
I have so much work, men do an internship
Move so quickly you recognize me later
Investigation Requested as the most beautiful perpetrator

Hoping Cash, Stack Unprecedented
Turn as much as I can make a round
Try not to f#ck but make a barrel
Am a chanter panther and a hosselaar

So I f#ck your mother and I sell your father
Plug is an anti, don’t have to talk much
Bring that key, he says 〈.?.〉
Have green, we sell salad

Mr. Bean just that Lady Gaga
I am not alone with burglars
Chosselaars and school leavers (SKUU, SKUU)
I am not alone with burglars (yeah, yeah)

Chosselaars and school leavers (school leavers, school leavers)
I am not alone with burglars
Chosselaars and school leavers (school leavers, school leavers)
I am not alone with burglars (skuu, skuu)

Chosselaars and school leavers
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

Louis Lyrics – Schoolverlaters

Please support our site by sharing it.
And please follow our site to get the latest lyrics for all your favourite songs.

Please support the artist and us by purchasing your favourite music thru our Amazon Music and Apple Music links 🙂

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

Release Year: 2001