Żywiołak – Żona i Ksiądz

Żywiołak Żona i Ksiądz

Żywiołak – Żona i Ksiądz Lyrics

Artist: Żywiołak
Song: Żona i Ksiądz

Pojechał na pole, napotkał pachole
A z pola powraca, ksiądz babę obraca
Rozgniewała się żona na męża
Wzięła pieniążki i poszła do księdza

Mój dobrodzieju, Ty doradź mi temu
Co ja uczynić mam mężowi swemu
Wstań że rano, a choć o północy
Zagotuj wody i wyparz mu oczy

Wyparz mu oczy, połam jemu nogi
I przewlecz jego hen przez cztery progi
Tam za lasem, za leszczyną
Tańcował ksiądz z gospodynią

Kurek zapiał, pies zaszczekał
Ksiądz ci pierdnął, jak uciekał!
Tam za lasem, za leszczyną
Tańcował ksiądz z gospodynią

Kurek zapiał, pies zaszczekał
Ksiądz ci pierdnął, jak uciekał!
Przeprowadź że go przez cztery progi
Niechże poczuje połamane nogi

Przez cztery progi i przez cztery kijе
Napatrz się mężu jako żona bije
Tam za lasem, za leszczyną
Tańcował ksiądz z gospodynią

Kurеk zapiał, pies zaszczekał
Ksiądz ci pierdnął, jak uciekał!
Tam za lasem, za leszczyną
Tańcował ksiądz z gospodynią

Kurek zapiał, pies zaszczekał
Ksiądz ci pierdnął, jak uciekał!
Mało w jezioreczkach kania wode pije
Łoh jedenasta godzina, żona męża bije

Rozgniewała się żona na męża
Wzięła pieniążki i poszła do księdza
A weź że świeczki, wypal jemu oczy
Pójdziesz gdzie zechcesz czy we dnie czy w nocy
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

Żona i Ksiądz Lyrics – English Translation

He went to the field, encountered Pachole
And he returns from the field, priest Baba turns
My wife was angry with her husband
She took money and went to the priest

My goodness, you advise me
What do I do to my husband
Get up that in the morning, and at least at midnight
Boil the water and scatter his eyes

Wrap his eyes, break his legs
And thread his Hen for four thresholds
There behind the forest, after Leszczyna
A priest danced with a hostess

Kurek was drinking, the dog chased
The priest farted to you when he ran away!
There behind the forest, after Leszczyna
A priest danced with a hostess

Kurek was drinking, the dog chased
The priest farted to you when he ran away!
Come on that it is through four thresholds
Let him feel broken legs

Through four thresholds and for four sticks
Look at your husband as a wife, beats
There behind the forest, after Leszczyna
A priest danced with a hostess

Kurеk pumped, the dog chased
The priest farted to you when he ran away!
There behind the forest, after Leszczyna
A priest danced with a hostess

Kurek was drinking, the dog chased
The priest farted to you when he ran away!
Little Kania drinks in lakes
Loh eleventh hour, my husband’s wife is beating

My wife was angry with her husband
She took money and went to the priest
And take the candles, burn his eyes
You will go wherever you want or at night or at night
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

Żywiołak Lyrics – Żona i Ksiądz

Please support our site by sharing it.
And please follow our site to get the latest lyrics for all your favourite songs.

Please support the artist and us by purchasing your favourite music thru our Amazon Music and Apple Music links 🙂

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

Release Year: 2016

Żywiołak - Żona i Ksiądz (tour music video)