Reinis Ragga – Uzkāpt sevī

Reinis Ragga Uzkāpt sevī

Reinis Ragga – Uzkāpt sevī Lyrics

Artist: Reinis Ragga
Song: Uzkāpt sevī

Atkal esmu kalnā
Neviens mani neapturēs vairs
Bet virsotnē tukšums – nav nekā
Tikai retāks paliek gaiss

Tā ir mana labskanība
Tu to dzirdi katrā manā patskanī
Tas ir pulss – tas plūst manās asinīs
Un, ja koncī tu būsi, tu to atpazīsi

Šī nav trofeja, lieta, balva
Nav – šoseja ir ciet uz kalna gala
Balss manā galvā saka ”Slikta ideja”
Bet es neredzu sev apkārt citu izeju

Es sēžu, rakstu albumu
Te nav finansējuma, nav ALTUM
Jauna virsotne, jauni augstumi
Es rakstu uz bīta, tam līdzi var kustināt augumu

Tā, lai tu redzi sevi no malas
Tā, lai 10 balles būtu pēc Rihtera skalas
Tā, lai pamats zem kājām brūk, visi pa mājām mūk
Šajā pasaulē ir grūti vājam būt

Atkal esmu kalnā
Neviens mani neapturēs vairs
Bet virsotnē tukšums – nav nekā
Tikai retāks paliek gaiss

Ir jāuzkāpj sevī tad, kad brīvi var kāpt
Tur nav nekā – tikai retāks paliek gaiss
Yo, bet tur būs kāda metafora
Daži karsti panti – kā no ekvatora

Mans flow’s precīzs bez metronoma
Esmu jau ceļā uz Metrapoli-poli
Skan bīts – monotomi
Ir ieslēgti studijas monitori

Skan bass tālāk uz koridoru
Es atkal sēžu un rakstu ar korektoru
Bet, ja bīts mani bombī (Bombī)
Rakstu kompī kā zombijs

Skatos uz Mēnesi – Zemes pavadoni
Jāpabeidz dziesma, jāpabeidz ir mana doma
Pulkstenis sāk mani mulsināt
Ir rīts, sirds sit ritmā – pulss ir ātrs kā bīts

Daudz laika pavadīts – labs darbs, kas padarīts
Atkal esmu kalnā
Neviens mani neapturēs vairs
Bet virsotnē tukšums – nav nekā

Tikai retāks paliek gaiss
Ne jau viss ir naudā
Es nevaru krist kaunā (Sevī)
Es gribu pierādīt, ka varu tikt kalnā

Ja tu kāp, tad tu zini, kā tas ir
Kad ķermenis sāp ((Sevī)), un tu zini to
Ka atpakaļceļa te nav
Ne jau viss ir naudā

Ir jāuzkāpj sevī
Es nevaru krist kaunā
Es gribu pierādīt, ka varu tikt kalnā
Tad, kad brīvi var kāpt

Ja tu kāp, tad tu zini, kā tas ir
Ir jāuzkāpj sevī
Kad ķermenis sāp, un tu zini to
Ka atpakaļceļa te nav
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

Uzkāpt sevī Lyrics – English Translation

I’m on the mountain again
No one will stop me anymore
But at the top of the emptiness – there is nothing
Only rarer remains air

This is my goodness
You hear that in every vowel
It’s a pulse – it flows in my blood
And if you are in the concei you will recognize it

This is not a trophy, thing, the prize
No – the highway is closed on the end of the hill
The voice says ” bad idea ” in my head
But I don’t see another way around me

I’m sitting, writing an album
No funding here, no altum
New peak, new heights
I am writing on a bit, you can move the body with you

So that you see yourself from the sidelines
So that 10 points are on the Richter scale
So that the foundation under your feet falls, everyone in the house monks
This world is difficult to weaken

I’m on the mountain again
No one will stop me anymore
But at the top of the emptiness – there is nothing
Only rarer remains air

Have to climb within yourself when you can climb freely
There’s nothing there – just rarer the air remains
Yo but there will be some metaphor
Some hot verses – as out of the equator

My flow’s accurate without metronoma
I’m already on my way to metrapoli-poles
Sounds a bit – monotomas
Studio monitors are turned on

Sounds bass further to the corridor
I sit again and write with a concealer
But if the bit of me in a bomb (bombi)
I am writing like a zombie

I look at the moon – the land companion
Have to finish the song, must finish my thought
The clock starts to confuse me
Is morning, heart beats – pulse is fast as a bit

Lots of time spent – a good job done
I’m on the mountain again
No one will stop me anymore
But at the top of the emptiness – there is nothing

Only rarer remains air
Not everything is in money
I can’t fall in the shame (in myself)
I want to prove that I can be uphill

If you climb then you know how it is
When your body hurts ((yourself)) and you know that
That the way back is not here
Not everything is in money

Have to climb within yourself
I can’t fall in the shame
I want to prove that I can be uphill
Then when you can climb freely

If you climb then you know how it is
Have to climb within yourself
When your body hurts and you know that
That the way back is not here
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

Reinis Ragga Lyrics – Uzkāpt sevī

Please support our site by sharing it.
And please follow our site to get the latest lyrics for all your favourite songs.

Please support the artist and us by purchasing your favourite music thru our Amazon Music and Apple Music links 🙂

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

Release Year: 2022