Professional – The Weeknd

Professional The Weeknd

Professional – The Weeknd Lyrics

Artist: Professional
Song: The Weeknd

To idealne (Oh)
Potrzbujesz kogoś, kto powie Ci, jak masz się czuć
I masz wrażenie, że Twoje szczęście jest prawdziwe
Świat ma jeszcze tak wiele do odsłonięcia

Jednakże Ty wolisz się ukrywać
Więc mówisz, że jesteś teraz kimś
Lecz czym jest bycie kimś, będąc w niczyim mieście?
Myślę, że nawet nie zdajesz sobie sprawy

Więc mówisz, że jesteś teraz kimś
Lecz czym jest bycie kimś, będąc w niczyim mieście?
Oooh
Oooh

Oooh
Zrobiłaś wystarczająco dużo, aby rzucić to parę lat temu
Lecz to Cię pochłania
Towarszyszy Ci na każdym kroku

I na samą myśl o tym zaczynasz wariować, odchodzić od zmysłów
I niе mam Ci tego za złe
Bo to wszystko, co kiedykolwiеk znałaś
Ale ja posiadam ten czas, to żadna nowość

Teraz to ja zadecyduję o tym, kiedy mamy skończyć
Ja kocham, Ty kochasz
Tę miłość, jesteśmy profesjonalistami
Ja wiem, Ty wiesz

Jesteśmy wyrafinowani w kochaniu, kochaniu, kochaniu, kochaniu
Kochaniu, kochaniu, kochaniu, kochaniu, kochaniu, kochaniu, kochaniu, kochaniu
Kochaniu, kochaniu, kochaniu, kochaniu, kochaniu (Jesteśmy profesjonalistami)
Kochaniu, kochaniu, kochaniu, kochaniu, kochaniu, kochaniu, kochaniu, kochaniu

Kochaniu, kochaniu, kochaniu, kochaniu, kochaniu (Jesteśmy profesjonalistami)
Co masz na myśli, oh
Kiedy mówisz, że Twoje serce już dawno obumarło?
Jesteś przecież profesjonalistką

Nie potraktujesz tego osobiście, nie
Bo to jest tylko miłość
Zawsze znajdzie jakiś sposób, by się przypałętać
Jest całkowicie zbędna

Upadek nie wchodzi w grę
Bo wszystko, przez co przeszłaś, uczyniło Cię silniejszą
I każdego dnia dowiadujesz się o sobie czegoś nowego
I nic nie wyszło tak, jak zakładałaś

Żyjesz w zależności od majątku drugiej osoby
Lecz teraz już wiesz, ile wart jest pieniądz
I tak się składa, skarbie, że zarabiam go wystarczająco, by wydać
Kocham sposób, w jaki się odstawiasz

Kocham, jak wprowadzasz ciało w ruch
Po raz kolejny, tylko dla mnie, o tak
Ja kocham, Ty kochasz
Tę miłość, jesteśmy profesjonalistami

Ja wiem, Ty wiesz
Jesteśmy wyrafinowani w kochaniu, kochaniu, kochaniu, kochaniu
Wszystkie te noce, podczas których ledwo stałaś na nogach
Mała, masz to za sobą

Obwiniałaś się za to, jak zostałaś potraktowana przez los
Teraz masz to za sobą
Wzbogacałaś się w rytm Twojej ulubionej piosenki
Mała, udało Ci się

Bo Twoja wolność była zamknięta w klatce przez cały ten czas, oooh
Jakim sposobem udało Ci się wyssać całą duszę ze swoich oczu?
Jakim, oj, jakim sposobem nauczyłaś się uśmiechać
W świecie, w którym Twoje marzenia nie mogą się ziścić, nie?

Każdy dotyk, który sprzedajesz, jest kłamstwem
O tak
Ja kocham, Ty kochasz
Tę miłość, jesteśmy profesjonalistami

Ja wiem, Ty wiesz
Jesteśmy wyrafinowani w kochaniu, kochaniu, kochaniu, kochaniu
Kochaniu, kochaniu, kochaniu, kochaniu, kochaniu, kochaniu, kochaniu, kochaniu
Kochaniu, kochaniu, kochaniu, kochaniu, kochaniu (Jesteśmy profesjonalistami)

Kochaniu, kochaniu, kochaniu, kochaniu, kochaniu, kochaniu, kochaniu, kochaniu
Kochaniu, kochaniu, kochaniu, kochaniu, kochaniu (Jesteśmy profesjonalistami)
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

The Weeknd Lyrics – English Translation

It’s perfect (oh)
You will take someone who will tell you how to feel
And you have the impression that your happiness is true
The world still has so much to unveil

However, you prefer to hide
So you say you’re someone now
But what is being someone while being in anyone’s city?
I think you don’t even realize

So you say you’re someone now
But what is being someone while being in anyone’s city?
Oooh
Oooh

Oooh
You did enough to throw it a few years ago
But that consumes you
I will get you at every step

And at the very thought of it you start to go crazy, depart from the senses
And I am not bad for you
Because that’s all you knew
But I have this time, it’s not new

Now I will decide when we are to finish
I love, you love
This love, we are professionals
I know, you know

We are sophisticated in loving, love, love, loving
Loving, loving, loving, loving, loving, loving, loving, loving
Loving, loving, loving, loving, loving (we are professionals)
Loving, loving, loving, loving, loving, loving, loving, loving

Loving, loving, loving, loving, loving (we are professionals)
What do you mean, oh
When do you say your heart has long died?
You are a professional

You will not treat it personally, no
Because it’s just love
He will always find some way to get married
Is completely unnecessary

The fall is out of the question
Because everything you went through, made you stronger
And every day you learn something new about yourself
And nothing came out as you assumed

You live depending on the property of the other person
But now you know how much money is worth
And so it happens, treats that I earn it enough to spend
I love the way you set aside

I love how you put your body in motion
Once again, only for me, yes
I love, you love
This love, we are professionals

I know, you know
We are sophisticated in loving, love, love, loving
All those nights during which you barely stood on your feet
Little, you have it behind you

You blamed yourself as you were treated by fate
Now you have it behind you
You were enriched with the rhythm of your favorite song
Little, you succeeded

Because your freedom was enclosed in a cage all this time, oooh
How did you manage to drain the whole soul out of your eyes?
What, oh, how did you learn to smile
In a world where your dreams cannot come true, no?

Every touch you sell is a lie
Oh yes
I love, you love
This love, we are professionals

I know, you know
We are sophisticated in loving, love, love, loving
Loving, loving, loving, loving, loving, loving, loving, loving
Loving, loving, loving, loving, loving (we are professionals)

Loving, loving, loving, loving, loving, loving, loving, loving
Loving, loving, loving, loving, loving (we are professionals)
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

Professional Lyrics – The Weeknd

Please support our site by sharing it.
And please follow our site to get the latest lyrics for all your favourite songs.

Please support the artist and us by purchasing your favourite music thru our Amazon Music and Apple Music links 🙂

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

Release Year: 2013