Povel Ramel – Tjo, va’ det var livat i holken

Povel Ramel Tjo, va' det var livat i holken

Povel Ramel – Tjo, va’ det var livat i holken Lyrics

Artist: Povel Ramel
Song: Tjo, va’ det var livat i holken

Goder afton, får jag lov att presentera mig?
Jag är fågel och jag heter “Flax”
Är ni ornitolog och vill studera mig
Så passa på, för nu är det så dags

Jag har fått en liten fjäder som ni nog kan se
I min övriga dräkt någonstans
Ja, det börja’ härom kvällen i ett träd breve’
Där min farsa gav middag med dans

Tjo, vad det var livat i holken i lördags!
Moster, hon fastna med näbben i kläm
Tjo, vad det var livat i holken i lördags!
Uti de tokiga stararnas hem

Tjo, vad det var livat i holken i lördags!
Alla for runt i en flygande dans
Tjo, vad det var livat i holken i lördags!
Fyllkajor är vi ju lite till mans

“Kvitt-kviddelikvitt” Ropa’ farfar förskräckt
(Farfar förskräckt?) ja, just farfar förskräckt
Kom alla mesar, för nu är det kläckt
För nu är det pippi direkt, Ha-ha-ha!

Tjo, vad det var livat i holken i lördags!
Hålet var täppt redan kvart över fem
Tjo, vad det var livat i holken i lördags!
Uti de tokiga stararnas hem

Jag tror alla vilda fåglar som i skogen fanns
Ställde upp på vårt nattliga zwyck
Ja, det fanns ju några tranor som va’ lite för stora för att få rum nånstans…
Men till dem la vi ut både föda och dryck!

Hela natten höll vi på med både stoj och glam!
Stick i stäv mot vår sångarprincip
Så, när solen sen på söndagsmorgon titta’ fram
Var det lögn att få höra ett “pip”!

Men, tjo, vad det var livat i holken i lördags!
Aldrig man skådat en muntrare gask
Tjo, vad det var livat i holken i lördags!
Borta i ett hörn var det dragkamp på mask

Tjo, vad det var livat i holken i lördags!
Näbbar och klor över flaskor och fat
Tjo, vad det var livat i holken i lördags!
Storken var där, fastän mera privat

Kvitt, kvitt, kviddeli-kvitt, alla fjädrarna rök
(Fjädrarna rök?) Javisst, fjädrarna rök
Kring tolvsnåret lekte vi duva och hök
Sen blev det kaffe med gök, ha-ha-ha!

Tjo, vad det var livat i holken i lördags!
Flygande byling kom dit i patrull
Tjo, vad det var livat i holken i lördags!
Av fulla små finkar blev finkan så full

Kvitt, kvitt, kviddeli-kvitt, det var långt ifrån torrt
(Långt ifrån torrt?) Långt ifrån torrt!
Sura i krävan vi flaxade bort
Men kommo tillbaks inom kort!

Tjo, vad det var livat i holken i lördags!
Moster, hon fastna med näbben i kläm
Tjo, vad det var livat i holken i lördags!
Uti de tokiga stararnas hem…
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

Tjo, va’ det var livat i holken Lyrics – English Translation

Good evening, am I allowed to introduce myself?
I am a bird and my name is “flax”
Are you ornithologist and want to study me
So watch out, because now it’s so time

I’ve got a little feather that you can probably see
In my other suit somewhere
Yes, it starts ‘this evening in a tree letter’
Where my dad gave dinner with dance

Well, what it was lived in the hollow last Saturday!
Aunt, she gets stuck with her beak in squeezing
Well, what it was lived in the hollow last Saturday!
Out in the home of the crazy stares

Well, what it was lived in the hollow last Saturday!
Everyone went around in a flying dance
Well, what it was lived in the hollow last Saturday!
Fill Kajor is we a little bit to man

“Retinated-KvidDelikvitt” shout ‘grandfather frightened
(Grandfather frightened?) Yes, just grandfather frightened
Come all mesar, because now it’s hatched
For now it’s Pippi directly, ha-ha-ha!

Well, what it was lived in the hollow last Saturday!
The hole was stuffed already quarter past five
Well, what it was lived in the hollow last Saturday!
Out in the home of the crazy stares

I think all the wild birds that were in the woods
Set up on our nightly Zwyck
Yes, there were some cranes that were a little too big to get a room somewhere …
But we put out both food and drink to them!

All night we were doing both noise and glam!
Stick in conflict against our singer principle
So, when the sun late on Sunday morning look ‘forward
Was it a lie to hear a “beep”!

But, goodbye, what it was lived in the hollow last Saturday!
Never one seen a cheerful gas
Well, what it was lived in the hollow last Saturday!
Away in a corner there was tug of war on mask

Well, what it was lived in the hollow last Saturday!
Beaks and claws over bottles and barrels
Well, what it was lived in the hollow last Saturday!
Stork was there, although more private

Retridden, Retin ‘, Kvideli qit, all the springs smoke
(The springs smoke?) Yes, the springs smoke
Around the twelve -year we played pigeon and hawk
Then there was coffee with cuckoo, ha-ha-ha!

Well, what it was lived in the hollow last Saturday!
Flying Byling got there in patrol
Well, what it was lived in the hollow last Saturday!
By full little finches the fine was so full

Get rid of, quit, quiddeli-white, it was far from dry
(Far from dry?) Far from dry!
Acid in the demand we flaked away
But came back soon!

Well, what it was lived in the hollow last Saturday!
Aunt, she gets stuck with her beak in squeezing
Well, what it was lived in the hollow last Saturday!
In the home of the crazy stares …
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

Povel Ramel Lyrics – Tjo, va’ det var livat i holken

Please support our site by sharing it.
And please follow our site to get the latest lyrics for all your favourite songs.

Please support the artist and us by purchasing your favourite music thru our Amazon Music and Apple Music links 🙂

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

Release Year: 2005