Pikers x Grubvs – Zobaczyłem ją

Pikers x Grubvs Zobaczyłem ją

Pikers x Grubvs – Zobaczyłem ją Lyrics

Artist: Pikers x Grubvs
Song: Zobaczyłem ją

Zobaczyłem ją, tam gdzie jest mój dom
Zatańczyłem z nią
Zahaczyłem ją
〈Zwrotka 1: Pikers}

Miałem zawsze rację, wyjebane w pracę
5 gram skitrane na wakacje
Znaczy się skitrane na kolację
5 gram nie znaczy nic dla mnie

Odwiedź mnie, tam gdzie ja mieszkam
Wiesz jak wychowałem się tu i wychował się koleżka
A do tego cała moja reszta
Uwierz, nie mogę dziś przestać

On to przyjaciel, ale żadna prawa ręka
Żaden z moich kumpli nie klęka
Żaden z moich kumpli nie stęka
Każdy z moich kumpli ma sprzęta

Żaden z moich kumpli nie wymięka
Szukasz pizdy, jej tu nie ma
Zamknąć pysk i po problemach
Co by się nie działo, nie dotyczy mnie scena

Oni chcą się sprzedać, a mogą się jebać
Typ tu powrócił, kurwa co teraz?
Chciałbym ją 〈.?.〉, tak chciałbym ją 〈.?.〉
Chciałbym ją zmłócić i chciałbym z nią nucić

I na dzielnicę znów razem z nią wrócić
Zobaczyłem ją, tam gdzie jest mój dom
Zatańczyłem z nią
Zahaczyłem ją

Nie jest tak głupia jak mogła wydawać się
Zerkała i podnosiła brew
Może 〈.?.〉
A może zapomnieć co dzieje się w mojej głowie

Bo to nie takie kolorowe
Problemy, które palą we mnie ogień
Raz jest git, a raz jest źle
Mała przeklinam te stany lękowe

Przeklinam jebane używki, mam ich potąd
Ona łyka je, nie pyta “co to?”
Ja nie wpadnę więcej w błoto
Wiem, że czujesz się po nim błogo, zostaw to za sobą

Ale nie widzisz sensu, by naprawić życie, bo w sumie nie ma po co
Mała po co żyć? Mała po co pić?
I tak zginie gdzieś na polu bitwy
Choć piękna jest, ma status dziwki

Zobaczyłem ją, tam gdzie jest mój dom
Zatańczyłem z nią
Zahaczyłem ją
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

Zobaczyłem ją Lyrics – English Translation

I saw her where my home is
I danced with her
I caught her
〈Verse 1: pikers}

I was always right, f#cked up in work
5 grams of skitrane on vacation
I mean skitrane for dinner
5 grams does not mean anything for me

Visit me where I live
You know how I grew up here and a friend grew up
And all my rest
Believe me, I can’t stop today

He is a friend, but no right hand
None of my buddies kneel
None of my buddies cares
Each of my buddies has equipment

None of my buddies will slide down
You are looking for a c#nt, she is not here
Close the mouth and after problems
Whatever happens, the scene does not apply to me

They want to sell and they can f#ck
The type has returned here, f#cking what now?
I would like her 〈.?〉, I would like her 〈.?
I would like to force her and I would like to hum it with her

And come back to the district with her again
I saw her where my home is
I danced with her
I caught her

She is not as stupid as she could seem to
She looked and raised an eyebrow
Maybe <.?.>
And maybe forget what is happening in my head

Because it’s not so colorful
Problems that smoke in me
Once is git and it is bad once
Little, I curse these anxiety

I curse f#cking stimulants, I have them out
She sip them, she doesn’t ask “what is this?”
I will not fall into the mud anymore
I know you feel blissful after him, leave it behind

But you don’t see the point to fix your life, because there is nothing for
Little, why live? Little, why drink?
And so he will die somewhere on the battlefield
Although it is beautiful, he has the status of a wh#re

I saw her where my home is
I danced with her
I caught her
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

Pikers x Grubvs Lyrics – Zobaczyłem ją

Please support our site by sharing it.
And please follow our site to get the latest lyrics for all your favourite songs.

Please support the artist and us by purchasing your favourite music thru our Amazon Music and Apple Music links 🙂

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

Release Year: 2023