Minh Tuyết – Nếu Xuân Này Vắng Anh

Minh Tuyết Nếu Xuân Này Vắng Anh

Minh Tuyết – Nếu Xuân Này Vắng Anh Lyrics

Artist: Minh Tuyết
Song: Nếu Xuân Này Vắng Anh

Xuân đã về anh có hay
Hoa bướm vui mùa sum vầy
Nơi phương trời anh có nhớ
Một người luôn nhắc tên anh

Và mơ duyên lứa đôi
Nếu xuân về vắng anh
Ong bướm thôi dệt duyên lành
Dây tơ trùng cung lỡ phím

Cho khúc hát ái ân
Từ đây lỡ tơ duyên
Thu qua đông tàn
Nàng xuân mới sang

Muôn sắc huy hoàng
Xuân này nếu vắng anh
Lạc bầy chim én bay
Mùa xuân như đông buồn

Nếu xuân này vắng anh
Như lá khô buồn xa cành
Như giao thừa im tiếng pháo
Mai úa sắc bên hiên

Thì đừng đến xuân ơi
Xuân đã về anh có hay
Hoa bướm vui mùa sum vầy
Nơi phương trời anh có nhớ

Một người luôn nhắc tên anh
Và mơ duyên lứa đôi
Nếu xuân về vắng anh
Ong bướm thôi dệt duyên lành

Dây tơ trùng cung lỡ phím
Cho khúc hát ái ân
Từ đây lỡ tơ duyên
Thu qua đông tàn

Nàng xuân mới sang
Muôn sắc huy hoàng
Xuân này nếu vắng anh
Lạc bầy chim én bay

Mùa xuân như đông buồn
Nếu xuân này vắng anh
Như lá khô buồn xa cành
Như giao thừa im tiếng pháo

Mai úa sắc bên hiên
Thì đừng đến xuân ơi
Như giao thừa im tiếng pháo
Mai úa sắc bên hiên

Thì đừng đến xuân ơi
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

Nếu Xuân Này Vắng Anh Lyrics – English Translation

Spring has come back to you
Flower of butterflies are happy
Where you remember the sky
A person always mentioned his name

And a couple’s dream
If Xuan comes away from him
Butterflies stop weaving good predestined
Silk strings that miss the key

For sex songs
From here miss the predestined silk
Autumn through the winter
New Spring

Colorful
This spring if you are empty
Lac swallow swallow flying
Spring like a sad winter

If this spring is empty
Like dried leaves sad far away from branches
Like New Year’s Eve shut up
Mai dull on the porch

Do not come to spring
Spring has come back to you
Flower of butterflies are happy
Where you remember the sky

A person always mentioned his name
And a couple’s dream
If Xuan comes away from him
Butterflies stop weaving good predestined

Silk strings that miss the key
For sex songs
From here miss the predestined silk
Autumn through the winter

New Spring
Colorful
This spring if you are empty
Lac swallow swallow flying

Spring like a sad winter
If this spring is empty
Like dried leaves sad far away from branches
Like New Year’s Eve shut up

Mai dull on the porch
Do not come to spring
Like New Year’s Eve shut up
Mai dull on the porch

Do not come to spring
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

Minh Tuyết Lyrics – Nếu Xuân Này Vắng Anh

Please support our site by sharing it.
And please follow our site to get the latest lyrics for all your favourite songs.

Please support the artist and us by purchasing your favourite music thru our Amazon Music and Apple Music links 🙂

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

Release Year: 2007