Maksick – Na cestu se nevrátíš

Maksick Na cestu se nevrátíš

Maksick – Na cestu se nevrátíš Lyrics

Artist: Maksick
Song: Na cestu se nevrátíš

Tak dělej, dělej
Král je klaun a klaun, ne
Dej si pozor holčičko, ať se v lese neztratíš
Když tě jednou polkne stín, na cestu se nevrátíš

Dělej
Na cestu se nevrátíš
Dělej
Na cestu se nevrátíš

Dělej
Na cestu se nevrátíš
Dělej
Na cestu se nevrátíš

Stejný tělo, ale duše je míň plastic
Chtěl málo a nedostal nic
Tak jsem ho naučil, aby chtěl víc
Chtěl jenom rodinu a hlavu mít v klidu

To je teď minimum byl čas na změnu
Nebuď schovanej s tou hlavou furt dolu
Neboj se pokroku, neboj odporuj
Bál jsem se změnit se jít proti proudu

Bál jsem se názoru cizího crowdu
Bál jsem se života, bál jsem se lidí
Chtěl bych se nebát, tak lehký to není
Dny byly temný a já nahlas mlčel

Nemluvil, nekřičel, ani nebrečel
Dusil to v sobě, přišel o pár přátel
Možná omylem, možná to byl záměr
Vždycky jsem věděl že pravý jsou navždy (Navždy)

Vim, že není to každý (Ne)
To že seš se mnou dokaž ty (Dokaž)
To že seš se mnou dokaž ty
Já nemusim nikomu dokazovat

Skutky hlasitější jsou než slova
Svý chyby nehodlám opakovat
To dělal Max, teď je nová doba
Stejný tělo, ale duše je míň plastic

Chtěl málo a nedostal nic
Tak jsem ho naučil, aby chtěl víc
Chtěl jenom rodinu a hlavu mít v klidu
To je teď minimum byl čas na změnu

Nebuď schovanej s tou hlavou furt dolu
Neboj se pokroku, neboj odporuj
Se nebojim, jedu na stodeset procent
Dám do toho všechno, já nechci bejt docent

I kdybych odehrál jen jeden koncert
I kdybych odehrál jen jeden koncert
Nezklamu sebe a to je jediný (A to je jediný)
Na čem mi záleží zbytek nevidim (Zbytek nevidim)

Pohledy ostatních lidí jsou divný (Lidi jsou divný)
Vezmu si brejle ať pro ně už zmizim
Vim, že zvládnu všechno, co si usmyslim
Ztratil jsem cestu, se radši ujistim

Že nejdu v kolečku se stádem (Stádem)
Sám poučim se každym pádem (Pádem)
Jsem zvyklej už věci dělat jen na sebe
Nečekám nikoho, kdo spadne z nebe

Posílám pozdrav pro dědu do nebe
Každej den bolí to, myslim na tebe
Odešel z cesty, na tu se nevrátíš
Mysli na to vždycky, když si čas krátíš

Zeptej se mě: “Maxi jak ty to snasíš?”
Zeptej se: “Maxi jak ty vlastně skončíš?”
Nechci skončit přesně jako ostatní
Jak kdyby nevěděli, co je podstatný

A jediný co je teď pro mě podstatný
Dělej, dělej, dělej, dělej
Dělej
Na cestu se nevrátíš

Dělej
Na cestu se nevrátíš
Dělej
Na cestu se nevrátíš

Dělej
Na cestu se nevrátíš
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

Na cestu se nevrátíš Lyrics – English Translation

So do, do
The king is a clown and a clown, no
Beware of the little girl so that you don’t get lost in the forest
When the shadow swallows you once, you will not return to the road

Do
You will not return to the journey
Do
You will not return to the journey

Do
You will not return to the journey
Do
You will not return to the journey

The same body but the soul is less plastic
He wanted little and didn’t get anything
So I taught him to want more
He just wanted a family and head to have in peace

That’s a minimum now was the time to change
Don’t be hidden with that head all the time
Don’t worry about progress, don’t worry about
I was afraid to change to go upstream

I was afraid of the opinion of a foreign crowd
I was afraid of life, I was afraid of people
I would like not to be afraid, so it is not so light
The days were dark and I loudly silent

Did not speak, shout or cry
Chokes it in himself, lost a few friends
Maybe by mistake, maybe it was the intention
I always knew the true were forever (forever)

I know it’s not everyone (not)
That you are with me to do you (prove)
That you are with me do you
I don’t have to prove anyone

Acts louder are than words
I am not going to repeat my mistakes
It was doing max, now there’s a new time
The same body but the soul is less plastic

He wanted little and didn’t get anything
So I taught him to want more
He just wanted a family and head to have in peace
That’s a minimum now was the time to change

Don’t be hidden with that head all the time
Don’t worry about progress, don’t worry about
I’m not afraid, I’m going to the hundreds of percent
I’ll give it all, I don’t want to be a docent

Even if I play only one concert
Even if I play only one concert
I will not disappoint myself and that is the only one (and that is the only one)
What I care about I don’t see (I don’t see the rest)

Other people’s views are weird (people are weird)
I’ll take my glasses to disappear for them
I know I can handle everything I think
I lost my way, I prefer to make sure

That I’m not in a wheel with a herd (herd)
I teach myself by every fall (fall)
I’m used to things to do just to myself
I do not expect anyone who falls from heaven

I am sending a greeting for Grandpa to Heaven
Every day it hurts, I think of you
Left out of the way, you won’t return to that
Think of it whenever time you convene

Ask me, “Maxi how do you eat it?”
Ask, “Maxi how are you going to end?”
I don’t want to end just like the others
As if they didn’t know what was essential

And the only thing that is now essential to me
Do, do, do, do
Do
You will not return to the journey

Do
You will not return to the journey
Do
You will not return to the journey

Do
You will not return to the journey
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

Maksick Lyrics – Na cestu se nevrátíš

Please support our site by sharing it.
And please follow our site to get the latest lyrics for all your favourite songs.

Please support the artist and us by purchasing your favourite music thru our Amazon Music and Apple Music links 🙂

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

Release Year: 2023