Killer T – Mashoko Anopfuura

Killer T Mashoko Anopfuura

Killer T – Mashoko Anopfuura Lyrics

Artist: Killer T
Song: Mashoko Anopfuura

Hot property
Nyatsocheka masettings
Tamuka Anaya 4
Vamwe venyu ndavana satan vanoda kuvhiringidza pattern

Asi chimbonobvunza Fantan kuti dzandakapindana nadzo dzingani
Ohoo
Nyangwe mukadiniko hamundiuraye nemashoko, mashoko anopfuura
Kugara muchinditaura kutosimbisa downfall yangu kuona ndichinyura

Asi hamumbozivi zvandakasangana hobho kubvira ndichikura
Ndizvo zvinondisimbisa saka muchiona mangoma hobho ini ndichinyora
Handinamate Satan asi ndine hobho zvima pattern
Tarirai kuti vanondivenga vangani, handivhunduki hazvisi zvinyowani

Ndiri kuzama kuti vandimise ndiri pamission
Zvimangoma ndiri kugadzira zvinyowani
Chimbomirai kuvenga majahman
Kuno tinogadzira mapattern

Ohoo
Nyangwe mukadiniko hamundiuraye nemashoko, mashoko anopfura
Kugara muchinditaura kutosimbisa downfall yangu kuona ndichinyura
Asi hamumbozivi zvandakasangana hobho kubvira ndichikura

Ndizvo zvinondisimbisa saka muchiona mangoma hobho ini ndichinyora
Vane moyo yakaipa vanongomirira kufambisa zvakaipa
Ndizvo zvavanokwanisa zvatinogona havambozvifambisa
Mamero

Vanotogara vaine pick nefoshoro, vakangomirira kundicherera pasi
Asi hazvina kutanga nhasi zvekuzama kundikandira pasi
Nyangwe mukadiniko hamundiuraye nemashoko, mashoko anopfuura
Kugara muchinditaura kutosimbisa downfall yangu kuona ndichinyura

Asi hamumbozivi zvandakasangana hobho kubvira ndichikura
Ndizvo zvinondisimbisa saka muchiona mangoma hobho ini ndichinyora
Handinamate Satan asi ndine hobho zvima pattern
Tarirai kuti vanondivenga vangani asi handivhunduki hazvisi zvinyowani

Ndiri kuzama kuti vandimise ndiri pamission
Zvimangoma ndiri kugadzira zvinyowani
Chimbomirai kuvenga majah man
Kuno tinogadzira mapattern

Nyangwe mukadiniko hamundiuraye nemashoko, mashoko anopfuura
Kugara muchinditaura kutosimbisa downfall yangu kuona ndichinyura
Asi hamumbozivi zvandakasangana hobho kubvira ndichikura
Ndizvo zvinondisimbisa saka muchiona mangoma hobho ini ndichinyora

Nyangwe mukadiniko hamundiuraye nemashoko, mashoko anopfura
Kugara muchinditaura kutosimbisa downfall yangu kuona ndichinyura
Asi hamumbozivi zvandakasangana hobho kubvira ndichikura
Ndizvo zvinondisimbisa saka muchiona mangoma hobho ini ndichinyora

Vamwе venyu ndavana satan vanoda kuvhiringidza pattern
Asi chimbonobvunza Fantan kuti dzandakapindana nadzo dzingani
Ohoo
Nyangwe mukadiniko hamundiurayе nemashoko, mashoko anopfura

Kugara muchinditaura kutosimbisa downfall yangu kuona ndichinyura
Asi hamumbozivi zvandakasangana hobho kubvira ndichikura
Ndizvo zvinondisimbisa saka muchiona mangoma hobho ini ndichinyora
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

Mashoko Anopfuura Lyrics – English Translation

Hot Property
Well cuts cittings
Tawn Anami 4
Some of you have a mate liketan want to disturb pattern

But ask fantan how much I joined them
Ohoo
Even though you can kill me with words, more than
Staying to say me even confiring my Downfall to see while i drown

But you don’t know what I had happened to Hoba Bear From Growing
Is what makes me confirm and see just a hobon i write
I don’t like satan but i have a hobth black pattern
Look what they hate me, I don’t get fled

I am getting up to stop me in at missions
Congoma I am makingorties
Wait to hate jahman
Here we make the pacters

Ohoo
Even if you do, you do not kill me with words,
Staying to say me even confiring my Downfall to see while i drown
But you don’t know what I had happened to Hoba Bear From Growing

Is what makes me confirm and see just a hobon i write
They are badly blindly awaiting the wrong
That is what we can can never transmit it
Milk

They even always have a pick with a shovel, just waiting for me down
But it didn’t start today to hinder me down
Even though you can kill me with words, more than
Staying to say me even confiring my Downfall to see while i drown

But you don’t know what I had happened to Hoba Bear From Growing
Is what makes me confirm and see just a hobon i write
I don’t like satan but i have a hobth black pattern
Look what they hate me but I don’t scare not lying

I am getting up to stop me in at missions
Congoma I am makingorties
Wait hate hammes man
Here we make the pacters

Even though you can kill me with words, more than
Staying to say me even confiring my Downfall to see while i drown
But you don’t know what I had happened to Hoba Bear From Growing
Is what makes me confirm and see just a hobon i write

Even if you do, you do not kill me with words,
Staying to say me even confiring my Downfall to see while i drown
But you don’t know what I had happened to Hoba Bear From Growing
Is what makes me confirm and see just a hobon i write

Mains of Your Children Satan wants to disturb pattern
But ask fantan how much I joined them
Ohoo
No matter what in your situation don’t baptize me, with words, the words shot

Staying to say me even confiring my Downfall to see while i drown
But you don’t know what I had happened to Hoba Bear From Growing
Is what makes me confirm and see just a hobon i write
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

Killer T Lyrics – Mashoko Anopfuura

Please support our site by sharing it.
And please follow our site to get the latest lyrics for all your favourite songs.

Please support the artist and us by purchasing your favourite music thru our Amazon Music and Apple Music links 🙂

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

Release Year: 2018