Homex – Smoky Nagata

Homex Smoky Nagata

Homex – Smoky Nagata Lyrics

Artist: Homex
Song: Smoky Nagata

Nie mogę spać
Na ramieniu devil śmieje się ze mnie jak Chester
Też muszę się uśmiechać kiedy prosi mnie o zdjęcie
W głowie pik

Wychodzisz mi za skalę tak jak przester
Chore sny, się boję ich
Kiedy wokół huraganu sam się kręcę
Paranoje, my we dwoje

Chwila moment i robimy w łóżku tajfun
Alkohole Twoje zdrowie, chociaż chora głowa będzie o poranku
Nie chcę już kłamstwa, gdy wylewa się znów z Twoich ust
Niech lepiej szampan i cumulus, gęsty buch, ulatnia się

Nocą alladyni chcemy latać tu nad miastem
Tyle marzeń się rozbiło tu o beton z takim trzaskiem
Że nigdy nie zapomnę, no i na bank dziś nie zasnę
Poducha pode mną, no i czеkam na ten crash test

Twarde kaski, bo to dziwko homеrun
Kiedy robię cztery bazy tak jak Jordan
Robię nowe czeki tak jak McRae i rozpędzam się
Nocny drift, wchodzę bokiem na ten highway

Muszę gonić papier, jestem kojot pędziwiatr
TNT w czaszce dzisiaj tak jak hiroshima
Albo uśmiech albo łzy jak u mima
Pociąg mam do zła, jedziemy na biwak

Homie Lambo, no bo Homie trochę urósł
Jestem winyl bo narobię trochę szumu
Żaden Vizir nie wypierze mi tych brudów
Żaden bóg, żaden jahwe, żaden voodoo

Dużo bólu ale dzisiaj się uśmiecham
Wczoraj z Yaris się przesiadam w Mercedesa
Ładna buzia, ładna pupa, ładna kieca
Ubieram ją w rozkosz, kiedy ona się rozbiera
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

Smoky Nagata Lyrics – English Translation

I can not sleep
On Devil’s shoulder, he laughs like Chester
I also have to smile when he asks me for a photo
In the head of the peak

You go out for a scale like a distortion
Sick dreams, I’m afraid of them
When I get around the hurricane myself
Paranoia, we two

A moment and we are doing a typhoon in bed
Alcohols Your health, although the sick head will be in the morning
I don’t want a lie anymore when it spills out of your mouth again
Let the champagne and cumulus better, dense buchy, escapes

At night, we want to fly here over the city
So many dreams got here about concrete with such a crack
That I will never forget, and I will not fall asleep today
Pillow below me, and I want to do this crash test

Hard helmets, because it’s a hive
When I make four bases like Jordan
I make new checks like McRae and I accelerate
Night drift, I go sideways on this highway

I have to chase the paper, I am a coyote pushing
TNT in the skull today like Hiroshima
Either a smile or tears like mima
I have a train to evil, we go camping

Homi Lambo, because Homi has grown a little
I am vinyl because I will do some noise
No vizir will bury these dirt to me
No God, no Yahweh, no voodoo

A lot of pain but today I smile
Yesterday with Yaris I change in Mercedes
Nice face, pretty pupa, pretty kieca
I dress her in pleasure when she undresses
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

Homex Lyrics – Smoky Nagata

Please support our site by sharing it.
And please follow our site to get the latest lyrics for all your favourite songs.

Please support the artist and us by purchasing your favourite music thru our Amazon Music and Apple Music links 🙂

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

Release Year: 2023