Gremlin – Jaszczur

Gremlin Jaszczur

Gremlin – Jaszczur Lyrics

Artist: Gremlin
Song: Jaszczur

Wajer, Wajer, to jebany frajer
Taki sobie MCet
Nie wciskaj nam tych bajek
Wajer, Wajer, kim ty kurwa jesteś?

Nikt cię tutaj nie chce
Spierdalaj na chatę
Pozdrów tatę
Piłkarzyk z ambicją

By robić tu gałę
Nie mógłbym zginąć za te rapy
Masz kurwo za cienkie łapy
Ty morenkę robisz dzień cały, skurwiel biały

Wije się na rurze, jak suka z Instagrama
Daj tu grama, lej bociana
Ona była jak ty, tak niechciana
Wygrałeś głosowanie?

Teraz masz votebana
Nauczę cię, kurwo, co znaczy dzielnica
Moja kończy się tam gdzie twoja ulica
Pokwituję choć dalej nie masz kwita

Dostajesz mniej suk od Tomasza Wilka
Gangster z Kasyna choć z mordy ślimak
[Dawaju] Bo dopiero zaczynam
Jestеśmy na wojnie, ja w ciebie wątpię

Jak twój ojciеc
Nawet Szczur nie przewidział, że tak postąpię
Ale trzeba przypomnieć gdzie stoję, Nowy Jork
Do lewiatana jeden krok

Wiesz że mogę sprawić, by 22 to był twój ostatni rok
Wiem że pracujesz na budżecie, ale proszę cię
Głosówki chyba nagrywane na klozecie
Mam kupioną karawanę, jeśli chcecie

Ale zanim do tego przejdzie
Mam nadzieję, że się zadusisz tym epetem
Aż do końca w ciebie wejdę
Nie chcesz tego dymu, ja wiem dobrze o tym

Dissujesz mnie synu? Masz już kłopoty
Pocisk na kolegę to była tylko jedna trzecia mojej mocy
Wajer, Wajer, to jebany frajer
Taki sobie MCet

Nie wciskaj nam tych bajek
Wajer, Wajer, kim ty kurwa jesteś?
Nikt cię tutaj nie chce
Spierdalaj na chatę

I to nie wynika z postu na Spottedzie
Ani z tego, że chciałeś mi zajebać, jak podjebałem ci siedzenie
A na drugi dzień, gdy siedział tam Szczur dałeś mu zezwolenie
Myślisz że się boję ciebie?

Większego stracha napędziła mi twoja matka, jak zajebało od niej śledziem
Mam nadzieję, że przynajmniej w tym aspekcie
Nie zachcesz być, jak ja i jej w ryj nie wjedziesz
Nawet Wero Swaggy nie poświęcała ci swojej uwagi

I przerzuciła się na twojego kolegę
Udowadnia ile jesteś warty
To bez gry słownej, ale zostałeś wykiwany
Grzejesz ławkę, ja grzeję ci matkę

Grzejesz ławkę, ja grzeję ci matkę
Nikt nie zna takiej sześćdziesiony, jak ty
Bo za tydzień, czy dwa ten track będzie u pani Marty
Puśćcie to w sekretariatach

Wyrzuć tą kurwą bluzę
I na pogrzeb załóż krawat [Yuh]
Tutaj bez beata a cappella! Lecisz! [Tak, teraz
Co ja mam mówić?

No o dziwkach
Dobra, chuj ci w dupę dziwko pierdolona
Pierdolona, uh
Oh [Yo

Oh, pierdolona przez mojego starego, oh [Oh, oh, pierdolona
Ohhh
Pokaż mi Jaszczura
Pokaż mi Jaszczura

Pokaż mi Jaszczura
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

Jaszczur Lyrics – English Translation

Wajer, Wajer, it’s a f#cking loser
Such a mcet
Don’t push us these fairy tales
Wajer, Wajer, who are you f#cking?

Nobody wants you here
f#ck off the hut
Hello dada
Football with ambition

To make a branch here
I couldn’t die for these rap
You have f#cking thin paws
You moraine make a whole day, white f#cker

It winds on a pipe like a female dog from Instagram
Give a gram here, a stork funnel
She was like you, so unwanted
Have you won the vote?

Now you have a Votebana
I will teach you, f#cking what a district means
Mine ends where your street
I will overcome although you still have no receipt

You get less b#tches from Tomasz Wilk
Gangster from the casino though from the murder of snail
[Get] because I’m just starting
We are in the war, I doubt you

Like your father
Even the rat did not foresee that I would do it like that
But you have to remind you where I stand, New York
One step to Leviathan

You know I can make it 22 your last year
I know you work on the budget, but please
Votes probably recorded on the toilet
I have a caravan bought if you want

But before it goes to it
I hope you will make this east
I will enter you until the end
You don’t want this smoke, I know it well

Are you thinking about my son? You are already in trouble
A bullet for a friend was only a third of my power
Wajer, Wajer, it’s a f#cking loser
Such a mcet

Don’t push us these fairy tales
Wajer, Wajer, who are you f#cking?
Nobody wants you here
f#ck off the hut

And this is not due to the post on Spottza
Nor the fact that you wanted to f#ck me when I took your seat
And the next day, when the rat was sitting there, you gave him permission
Do you think I’m afraid of you?

Your mother fueled my greater fear, when herring herring from her
I hope at least in this aspect
You won’t want to be, like me and her in the snout
Even Vero Swaggy did not devote her attention to you

And switched to your friend
Proves how much you are worth
It is without a word game, but you have been checked
You heat the bench, I play your mother

You heat the bench, I play your mother
Nobody knows sixty like you
Because in a week or two this track will be at Marta
Let it go in secretariats

Throw out this f#cking sweatshirt
And put a tie for the funeral [Yuh]
Here without Beata A Cappella! You’re flying! [Yes now
What should I say?

Well about wh#res
Okay, f#ck your #ss b#llsh#t
f#ck, UH
Oh [yo

Oh, f#cking by my old, oh [oh, oh, f#cking
Ohhh
Show me a lizard
Show me a lizard

Show me a lizard
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

Gremlin Lyrics – Jaszczur

Please support our site by sharing it.
And please follow our site to get the latest lyrics for all your favourite songs.

Please support the artist and us by purchasing your favourite music thru our Amazon Music and Apple Music links 🙂

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

Release Year: 2022