Green Grenade – Stay Fly

Green Grenade Stay Fly

Green Grenade – Stay Fly Lyrics

Artist: Green Grenade
Song: Stay Fly

b#tch, tu Purple D
Kiedy wchodzę na beat mam 〈.?.〉 chuj
I robię tu klimat z południa USA, American dream
Bo jara mnie tu ten klimat, kiedy lecę na takim beacie

Robimy tu niezły chillout, robimy tu małą Amerykę
Jedziemy po tych ulicach, robimy 〈.?.〉
Od linii do linii, dokładnie tak jakbym pisał wersy
Słońce świeci na złoty łańcuch, ludzie się na nas patrzą

Wozimy się gablotą, jedziemy przed siebie z pasją
Mam wysokie standardy, we stay high
Kiedy zakładam Jordany, we stay fly
Nie muszę się martwić o hajs, mam go w chuj na koncie

Jestem money maker, wiem jak ją zrobić, widzę forsę na horyzoncie
Uff, robię tu klimat prosto z USA
Jak chcesz z nami popłynąć, wystarczy że wciśniesz play
Palimy dobry kurz, z 〈.?.〉 pijemy Sprite’a

Tylko żе mój ma fioletowy kolor, ale jazda
Pieprzę w sumie cię, chcesz zarysować mój lakier
Jadę dalej gdzieś, nie patrzę w tył
Duże złote fele o chromowany grill

Dwadzieścia cztery cale w blasku słońca
Tyle samo ma mój łańcuch, to gruba opcja
Kiedy jadę po ulicach to lśni on
Kiedy wciskam gaz, mam tu duży 〈.?.〉

Czujesz ten klimat, czujesz, czujesz ten klimat
Sprite, kodeina, jakby czas się zatrzymał
Jesteśmy tacy świeży, możemy zwolnić
Stop, policzmy ile tu mamy forsy

Południowy klimat, fioletowy kolor
Mamy tu gruby chillout, wszystko jest pod kontrolą
We stay fly, jesteśmy wysoko
Ty nie dotrzymasz tempa naszym krokom
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

Stay Fly Lyrics – English Translation

b#tch, here purple d
When I go to the beat I have 〈.〉 f#ck
And I make a climate from the south of the USA, American Dream
Because I am here this atmosphere when I go on such a beata

We do a nice chillout here, we make little America here
We go on these streets, we do 〈.〉〉
From line to line, just like I was writing verses
The sun shines on a golden chain, people look at us

We take a showcase, we go ahead with passion
I have high standards, in Stay High
When I put Jordany, in Stay Fly
I don’t have to worry about hajs, I have a dick on my account

I am Money Maker, I know how to do it, I see the money on the horizon
Phew, I make a climate here straight from the USA
If you want to go with us, just press the play
We smoke a good dust, from 〈.?.〉 We drink Sprite

Only my has a purple color, but driving
I’m f#cking you, you want to outline my varnish
I’m going somewhere, I don’t look back
Large golden fele with chrome grill

Twenty -four inches in the sunlight
My chain has the same, it’s a thick option
When I go on the streets, he shines
When I press the gas, I have a big one here 〈.〉

You feel this atmosphere, you feel, feel this atmosphere
Sprite, codeine, as if time has stopped
We are so fresh, we can slow down
Stop, let’s count how many money we have here

Southern climate, purple color
We have fat chillout here, everything is under control
In Stay Fly, we are high
You will not keep the pace to our steps
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

Green Grenade Lyrics – Stay Fly

Please support our site by sharing it.
And please follow our site to get the latest lyrics for all your favourite songs.

Please support the artist and us by purchasing your favourite music thru our Amazon Music and Apple Music links 🙂

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

Release Year: 2022