Ektor – Pull up

Ektor Pull up

Ektor – Pull up Lyrics

Artist: Ektor
Song: Pull up

Jsem zvědavej na ten (Ten)
Jsem zvědavej na ten (Ten)
Jsem zvědavej na ten pull up (Pull up), woo (Woo)
Přísahám na všechno, věř mi, že nikdo tě nepůjde udat

Jsem zvědavej na ten pull up (Pull up), woo (Ayy)
Když jsi to povídal, tak už to udělej, jinak jsi nula
Jsem zvědavej na ten pull up (Pull up), woo (Bang, bang, bang, bang)
Přísahám na všechno, věř mi, že nikdo tě nepůjde udat

Jsem zvědavej na ten pull up (Pull up), woo (Čekám, čekám)
Když jsi to povídal, tak už to udělej, jinak jsi nula
Jsem zvědavej na ten pull up (Pull up)
Čekám na to už hodně let a furt nikdo z nich

Až na pár případů s každym hotovej v rychlosti
A těch pár případů se mnou buď fellí v místnosti
Nebo na telefonu, víš co, píčo, psi a oni ví, kdo jsi
Si klekneš, zavolám – hned jedou

Rapper se nebude stavět, asi bych to viděl stejně bejt tebou
Okay, tak pojeď a chábra si vem s sebou, G sekne tu fetku bezcennou
Na dresu Emirates, takový penalty, že si ho spletli s Benzemou (S Benzemou)
Penalty, že si ho spletli s Benzemou

Jsem zvědavej na ten (Ten)
Jsem zvědavej na ten (Ten)
Jsem zvědavej na ten pull up (Pull up), woo (Woo)
Přísahám na všechno, věř mi, že nikdo tě nepůjde udat

Jsem zvědavej na ten pull up (Pull up), woo (Ayy)
Když jsi to povídal, tak už to udělej, jinak jsi nula
Jsem zvědavej na ten pull up (Pull up), woo (Přijeď, píčo, bang, bang, bang, bang)
Přísahám na všechno, věř mi, že nikdo tě nepůjde udat (More)

Jsem zvědavej na ten pull up (Pull up), woo (Pull up, pull up, woo, čekám, čekám)
Když jsi to povídal, tak už to udělej, jinak jsi nula
Jsem zvědavej na ten pull up (Pull up, čávo)
Slyšel jsem, že máš problém se mnou

Neboj, vyřešíme to ve dvou
Asi nechápeš, že můžeš zdechnout (Huh)
More, znáš mojí adresu, přijeď – dostaneš na píču
Odvezou tě na Bulovku (More), pull up (Huh)

Kolik zmrdů se stavělo – tolik zmrdů se zprasilo
Pro 〈.?.〉 píčo, udělám z tebe mula
Tvoje fotka na triku, more, přísahám na mámu
Píčo, jedna na bradu, pull up (Pull up)

Slyšel jsem, že máš problém se mnou
Jsem zvědavej na ten (Ten), pull up, píčo
Jsem zvědavej na ten (Ten)
Jsem zvědavej na ten pull up, woo (Woo)

Přísahám na všechno, věř mi, že nikdo tě nepůjde udat
Když jsi to povídal, tak už to udělej, jinak jsi nula
Jsem zvědavej na ten pull up, woo (Přijeď píčo, bang, bang, bang, bang)
Přísahám na všechno, věř mi, že nikdo tě nepůjde udat (Hey, hey)

Jsem zvědavej na ten pull up, woo (Pull up, pull up, čekám, čekám)
Když jsi to povídal, tak už to udělej, jinak jsi nula
Jsem zvědavej na ten pull up
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

Pull up Lyrics – English Translation

I’m curious about the one (the one)
I’m curious about the one (the one)
I am curious about the Pull Up (Pull Up), Woo (Woo)
I swear on everything, believe me that no one will go to give you

I’m curious about the Pull Up (Pull Up), Woo (Ayy)
When you talked, do it already do it, otherwise you are zero
I am curious about the Pull Up (Pull Up), Woo (Bang, Bang, Bang, Bang)
I swear on everything, believe me that no one will go to give you

I’m curious about the Pull Up (Pull Up), Woo (I’m waiting, I’m waiting)
When you talked, do it already do it, otherwise you are zero
I’m curious about the Pull Up (Pull Up)
I have been waiting for it for many years and none of them all the time

Except for a few cases with everybody done in speed
And those few cases with me either feli in the room
Or on the phone, you know what, p#ss#, dogs and they know who you are
You kneel, I’ll call – they’re going right now

Rapper will not build, I guess I would see it anyway to be you
Okay, so come and take Chabra with you, g slashes the fetka worthless
On the Emirates jersey, such a penalty that they mistook it with Benzema (with Benzema)
Penalty to be wrong with Benzema

I’m curious about the one (the one)
I’m curious about the one (the one)
I am curious about the Pull Up (Pull Up), Woo (Woo)
I swear on everything, believe me that no one will go to give you

I’m curious about the Pull Up (Pull Up), Woo (Ayy)
When you talked, do it already do it, otherwise you are zero
I’m curious about the Pull Up (Pull Up), Woo (Come, p#ss#, Bang, Bang, Bang, Bang)
I swear on everything, believe me that no one will go to give you (More)

I’m curious about the Pull Up (Pull Up), Woo (Pull Up, Pull Up, Woo, I’m waiting, waiting)
When you talked, do it already do it, otherwise you are zero
I am curious about the Pull Up (Pull Up, Čávo)
I heard you have a problem with me

Don’t worry, we’ll solve it in two
You may not understand that you can breathe (huh)
More, you know my address, come – you get on p#ss#
They take you to Bulovka (More), Pull Up (Huh)

How many f#cks were built – so many f#ckers have been scraped
For 〈.?.〉 c#nt, I will make you mulo
Your photo on the shirt, More, I swear on my mom
p#ss#, one on the chin, pull up (pull up)

I heard you have a problem with me
I am curious about the one (the one), pull up, p#ss#
I’m curious about the one (the one)
I’m curious about the Pull Up, Woo (Woo)

I swear on everything, believe me that no one will go to give you
When you talked, do it already do it, otherwise you are zero
I’m curious about the Pull Up, Woo (come p#ss#, Bang, Bang, Bang, Bang)
I swear on everything, believe me that no one will go to give you (Hey, Hey)

I’m curious about the Pull Up, Woo (Pull Up, Pull Up, I’m waiting, I’m waiting)
When you talked, do it already do it, otherwise you are zero
I’m curious about the Pull Up
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

Ektor Lyrics – Pull up

Please support our site by sharing it.
And please follow our site to get the latest lyrics for all your favourite songs.

Please support the artist and us by purchasing your favourite music thru our Amazon Music and Apple Music links 🙂

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

Release Year: 2023