Ektor – Přijdu sám

Ektor Přijdu sám

Ektor – Přijdu sám Lyrics

Artist: Ektor
Song: Přijdu sám

Věř mi, až to přijde, kámo – přijdu sám (Hahah)
A klidně běž na benga kvůli výhružkám (Woo)
A věř mi, až to přijde, kámo – přijdu sám (Jenom já)
Todle bude osobní, to dobře víš (Víš to)

Klidně běž na benga kvůli výhružkám (Běž)
Nechápeš to, ukážu ti, co je beef (Woo, woo, woo)
A vypíšu se z toho jenom prozatim, brzo si to poladim
Říkali, že násilí nic neřeší – nesouhlasim

Skvělý místo, lepší den, najdu díru – letí ven
Nalítnu mu do ksichtu s tou kopačkou jak Jackie Chan (Yah)
Nevidim jedinej důvod, proč to nechat bejt (Ne)
Zpátky do těch starejch časů, jebat fame (Boy)

To nebyl ani ten úrok, zatim neplakej (Bee)
Počkej, co bude příští rok, ten osud je tak nejasnej (Boom)
Ve dnе nebo v noci, zleva nebo zprava
Doma nеbo v klubu, Brno nebo Praha

A bojí, bojí, gublí kolik stojí guna (Woo, woo, woo)
Tak to chodí, zmrda bolí břicho, zmrda bolí hlava (Au)
Todle bude osobní, to dobře víš (Todle bude osobní, to dobře víš)
Nechápeš to, ukážu ti, co je beef

A věř mi, až to přijde, kámo – přijdu sám (Jenom já)
Todle bude osobní, to dobře víš (Víš to)
Klidně běž na benga kvůli výhružkám (Běž)
Nechápeš to, ukážu ti, co je beef (Woo, woo, woo)

A nechci vidět, jakej je to pocit bát se svýho stínu (Woo)
Típat čísla těch, co slíběj, že fakt přijdou v míru (Oh)
Snídat cíga, nemít chuť na nic teplýho k jídlu (Fuj)
Jak moc tupej musí bejt hrabat do mýho příjmu?

Kde je dobro? Kde je zlo? Vůbec neví kdo je kdo
Stejně tak, jak neví, jak to skrz ty prsty proteklo, huh
Sleduj, jak mi přeplo (Woah), dej mi tejden a vim všechno (Ha)
Další zkurvený vyfetlo, se mu to piko připeklo (Ha)

Kdo bude ten, co mi nakonec vyšle komplet info? (Kdo?)
Včera šňůry, dneska noční můry o mně, vim to (Sniff)
Divný atmo, černý mraky, koukej ven (Čum)
Pevný nervy, každou chvíli přijde soudnej den (Soudnej den)

Věř mi, až to přijde, kámo – přijdu sám
A klidně běž na benga kvůli výhružkám
A věř mi, až to přijde, kámo – přijdu sám (Jenom já)
Todle bude osobní, to dobře víš (Víš to)

Klidně běž na benga kvůli výhružkám (Běž)
Nechápeš to, ukážu ti, co je beef
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

Přijdu sám Lyrics – English Translation

Believe me when it comes, buddy – I’ll come alone (hahah)
And calmly go to Benga because of threats (woo)
And believe me when it comes, buddy – I’ll come alone (only me)
Todle will be personal, you know well (you know it)

Feel free to go to Bengu because of threats (run)
You don’t understand, I’ll show you what is beef (woo, woo, woo)
And I will just write down it for now, soon I can put it on
They said that violence does not solve anything – I disagree

Great place, better day, find a hole – flies out
I pour him in the face with the football boot like Jackie Chan (yah)
I don’t see the only reason to let it be (not)
Back to those old times, f#ck fame (boy)

It wasn’t even the interest, not crying (Bee)
Wait what will be next year, the fate is so unclear (boom)
In dnе or night, from left or right
At home nеbo in club, Brno or Prague

And are afraid of, afraid, gubbles how much GUNA (WOO, WOO, WOO)
So it walks, the motherf#ck hurts the belly, the motherfruka hurts his head (au)
Todle will be personal, you know well (todle will be personal, you know well)
You don’t understand, I’ll show you what beef is

And believe me when it comes, buddy – I’ll come alone (only me)
Todle will be personal, you know well (you know it)
Feel free to go to Bengu because of threats (run)
You don’t understand, I’ll show you what is beef (woo, woo, woo)

And I don’t want to see how it feels to worry about your shadow (woo)
Rejuvenate numbers of those who promise that they really come in peace (OH)
Breaks up the tag, not want anything warm to eat (yeah)
How much dull must he have to dig into my income?

Where is the good? Where is evil? Does not know at all who is who
Just as he doesn’t know how it flowed through those fingers, huh
Watch how to overflow (woah), give me a week and I know everything (ha)
Another f#cking took off, the piko raised (ha)

Who will be the one who will eventually send me a complete info? (Who?)
Yesterday cords, today’s nightmares about me, I know it (sniff)
Weird atmo, black clouds, look out (va)
Fixed nerves, every moment will come Judic day (Judicial Day)

Believe me when it comes, buddy – I will come alone
And calmly go to Bengu because of the threats
And believe me when it comes, buddy – I’ll come alone (only me)
Todle will be personal, you know well (you know it)

Feel free to go to Bengu because of threats (run)
You don’t understand, I’ll show you what beef is
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

Ektor Lyrics – Přijdu sám

Please support our site by sharing it.
And please follow our site to get the latest lyrics for all your favourite songs.

Please support the artist and us by purchasing your favourite music thru our Amazon Music and Apple Music links 🙂

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

Release Year: 2023