B Ray – ĐÂY LÀ ÂM NHẠC

B Ray ĐÂY LÀ ÂM NHẠC

B Ray – ĐÂY LÀ ÂM NHẠC Lyrics

Artist: B Ray
Song: ĐÂY LÀ ÂM NHẠC

Đây là âm nhạc, có thể đi trong tâm và trí
Ta hâm hâm, nói lên câu khiến người ngẫm và nghĩ
Ta âm thầm, với ý nghĩ đánh thâm màng nhĩ
Sâu thâm tâm, nơi sự thật không bị câm là vì

Đây là âm nhạc, không phải tình cảm sướt mướt
Nơi tay viết theo suy nghĩ, không thể tính bước trước
Đây là âm nhạc, mày phải đeo headphone để giấu
Khi những lời ca sếu rỗng thành dụng cụ làm giàu

Đây là âm nhạc, phận làm cha làm mẹ phải lo
Khi lời hát của 1 bài rap có thể lấp lỗ hỗng trong tim con họ
Nhất là khi bài hát có từ cần với rượu
Nhất là khi bài hát có từ vần với “ụ”

Tôi cười khì, tôi cười vì, họ thay đổi chóng thật
Đây là từ ngữ họ vẫn dùng khi nóng giận
Đây là từ ngữ con họ nghe ở đời sống thật
Vậy nếu âm nhạc này là cặn bả thì họ ví ai là đống cứt?

Và tôi, chỉ là kẻ đưa đời vào nhạc
Rap về những thứ có thể thấy ở bất cứ nơi nào khác
Không yêu đương, nhàm nhiếc, từ ngữ rời và rạc
Vì sự thật không phải để chọn, cũng như lời mà rap

Và đây là âm nhạc, thời buổi này muốn tìm thật khó
Ta đi ngược với số đông, cố sức cản lực gió
Swagger? Tao vứt bỏ
Nếu những thằng đó đại diện rap việt thì cái rap việt của mày nó rất nhỏ

Đây là âm nhạc, có thể đi trong tâm và trí
Ta hâm hâm, nói lên câu khiến người ngẫm và nghĩ
Ta âm thầm, với ý nghĩ đánh thâm màng nhĩ
Sâu thâm tâm, nơi sự thật không bị câm là vì

Và đây là âm nhạc *word* *** cần thanh nhạc *word*
Người tham gia là nhà cái gặt hái qua từng canh bạc
Vần câu để oanh tạc , Rap Việt tao canh tác
Gạt bỏ sự giả tạo nói chung các thứ hư danh khác

Real rap không xanh mát không dú đich là ***
Nếu mấy chú thích nổi thì cứ bú đích tôi chứ đừng bốc cức vào mồm
Anh em dốc sức 1 lòng . từng hẻm hóc của sài gòn
Từng phố phường của cái đất hà nội , dù ngày mai tắt tử cũng ráng viết vài dòng

Đéo cần dài dòng vì vài đồng từ các bác các cô
Lác đát lá khô ,các bạn khoác lác chém gió cho mát , lát khát khô
Xe rác thô thiển vào lời nhạc sẽ được tao hô biến
Vì nghệ thuật là phép màu vô biên , *** đầu độc như là vô tuyến

Đừng to tiếng mà lo biến nếu mục đích tụi mày làm nhạc để có tiền
Thằng chó điên nghiệp chướng sau này gia đình đẻ con *** có miệng
Thật khó khuyên cho tụi mày lo tập trung khổ luyện đừng vội mà xõ xiên
Khi tụi tao làm nhạc không vì mục đích kinh doanh , các bé sẽ khó kiện

Mà khó thiệt : khi idol mấy cưng như mấy thằng bỏ viện
Thỏ diện cả bầy , hổ báo với tao là cho mày đỏ miệng
Ngỏ chuyện ! đừng chỏ miệng chứng tỏ khoản nhây và lỳ !
Đây là âm nhạc, có thể đi trong tâm và trí

Ta hâm hâm, nói lên câu khiến người ngẫm và nghĩ
Ta âm thầm, với ý nghĩ đánh thâm màng nhĩ
Sâu thâm tâm, nơi sự thật không bị câm là vì
Đây là thứ khiến những kẻ giảo hoạt thâm mặt, những cái miệng xảo trá câm bặt

Đến từ tim, đó là nơi tạo ra âm nhạc
Nhạc này đầy tương phản nếu những gì tôi nhớ không sai
Đẹp như cô gái trong mơ, gai góc như mớ chông gai
Nhạc này là thuốc dã tật nên nó đắng ngắt trong tai

Là củi khô giữ ngọn lửa lương tâm chẳng tắt, không phai
Và chắc hẳn không ai muốn thấy những cái xấu và xí
Cho nên vài cậu báo chí nghĩ sự thật phải giấu thật kỹ
Thay vào đó họ viết hoàn toàn những thứ phù phiếm lan man

Rồi liền đăng đàn cổ súy lũ điếm lăng loàn để đánh lạc hướng chuyện xăng, vàng
Hay việc các sếp mải miết ăn hàng, hay có bác nào làm dâm tặc
Chỉ cần đưa chỉ thị nọ kia lập tức các báo đã câm bặt
Vậy đành dùng âm nhạc thanh tẩy như Gia-ven đậm đặc

Khi nhà chức trách ngậm miệng ăn tiền, ngậm như cave ngậm ***
Đây là âm nhạc, hãy phân biệt âm nhạc với âm thanh
Không phải thứ quạc quạc nghe mà muốn thành kẻ tóc bạc tuổi xuân xanh
Muốn làm sạch lỗ tai nơi bao điều nhỏ nhen cứ oanh tạc

Dùng nhạc để tẩy trắng nhân gian vốn đỏ đen như canh bạc
Điều đơm đặt đảo điên, đánh đổi đầy đau đớn đương đợi
Được đem đưa đi đâu đốt để đẹp đẽ đường đời
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

ĐÂY LÀ ÂM NHẠC Lyrics – English Translation

This is music, can walk in the mind and mind
I fans, saying the sentence makes people think and think
We silently, with the thought of beating the eardrum
Deep heart, where the truth is not dumb because

This is music, not a smooth affection
The place where the hand is written according to the thought, cannot be calculated in advance
This is music, you have to wear headphones to hide
When empty crane lyrics become enriched tools

This is music, parents must take care of
When the lyrics of a rap song can fill their hearts
Especially when the song has a word with alcohol
Especially when the song has words with “mound”

I laughed, I laughed because they changed quickly
This is the word they still use when angry
This is the word they hear in real life
So if this music is sediment, who will they compare?

And me, just the one who puts life in music
Rap about what can be seen anywhere else
No love, boring, remedy and sporadic words
Because the truth is not to choose, as well as the word rap

And this is music, this time is difficult to find
We go against the majority, trying to obey the wind
Swagger? I throw away
If those guys represent Vietnamese rap, your Vietnamese rap is very small

This is music, can walk in the mind and mind
I fans, saying the sentence makes people think and think
We silently, with the thought of beating the eardrum
Deep heart, where the truth is not dumb because

And this is music**** Need vocal*word*
Participants are the bookmaker through each gamble
The sentence for bomber, Vietnamese rap cultivation
Get rid of the artificial false in general other names

Real Rap is not green, not dumb is ***
If the comments are floating, just finish my destination, don’t pick up my mouth
Brothers and sisters tried to 1 heart. Each alley of Saigon
Each street of Hanoi land, even if I turn off tomorrow, I try to write a few lines

I don’t need to be long because of a few dollars from the girls
Dry leaves, bragging the wind to cool, slices of dry thirst
The crude garbage truck in the lyrics will be transformed by me
Because art is an infinite miracle, *** poisoning as a radio

Do not be loud but take care if the purpose you make music to have money
Crazy dog karma later family giving birth ***
It is difficult to advise you to worry about hard training and not in a hurry
When we make music for business purposes, it will be difficult for children to sue

It is difficult: when the idols are like those who leave the hospital
Rabbits dressed in the whole herd, the tiger to me is for you
Open story! Do not make your mouth proved to be merciful and lethargy!
This is music, can walk in the mind and mind

I fans, saying the sentence makes people think and think
We silently, with the thought of beating the eardrum
Deep heart, where the truth is not dumb because
This is something that makes the people actually active, the cunning mouth is dumb

Coming from the heart, it is the place to create music
This music is full of contrast if what I remember is not wrong
As beautiful as a dream girl, th#rn# like a tough
This music is a wild medicine so it is bitter in the ear

It is dry firewood that keeps the flame of conscience does not turn off, not fade
And surely no one wants to see bad and ugly
So some newspapers think the truth must be hidden carefully
Instead, they wrote completely frivolous things

Then immediately posted the herd of the prostitute to distract the story of gasoline and gold
Or the bosses are engrossed in food, or if there is any doctor
Just put the other instructions immediately the newspapers were dumb
So have to use purified music as a concentrated family

When the authorities shut up money, suck like a cave ***
This is music, distinguish music from sound
It is not something to hear but want to become a gray hair.
Want to clean the ears where many small things keep bombarding

Use music to bleach the red and black people like gambling
What is crazy, trade full of pain
Where to be brought to burn to be beautiful
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

B Ray Lyrics – ĐÂY LÀ ÂM NHẠC

Please support our site by sharing it.
And please follow our site to get the latest lyrics for all your favourite songs.

Please support the artist and us by purchasing your favourite music thru our Amazon Music and Apple Music links 🙂

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

Release Year: 2020